Liderler yola lider olmak için çıkmazlar. Onlar hayatlarını yaşamak, kendilerini ifade etmek ve ülkülerini yaşamak için yola çıkarlar. Bu ülküleri ve kendilerini ifade etmeleri ne zaman ki değer ifade etmeye başlar işte o zaman onlar lider olurlar. Burada asıl olan lider olmak değil, kişinin kendini ifade etmesinin toplum içinde bir değer ifade etmesidir.

Tarih boyunca izlediğimiz liderler kendi dönemlerinde yaptıkları toplumun ihtiyacını karşılamaya yönelik kendini ifade etmeleri onları kendi devirlerinde lider yapmıştır. Liderler yaşadıkları dönemde ve sonrasında toplumun inançlarını değiştiren insanlardır. Peygamberler, büyük imparatorlar, devlet adamları ve bilim adamları liderlikleriyle topluma yön veren insanlardır. Özellikle 1800’lerden önceki yıllarda liderler daha çok ordu komutanlarından ve devlet adamlarından çıkmıştır. Peygamberler ise hem birer komutan hem devlet adamı ve aynı zamanda toplum mühendisi olarak liderliklerini yapmışlardır. Tarih boyunca en etkili liderler ve en büyük değişimi yaşatanlar yine peygamberler olmuşlardır. Onlarda sınırsız denilebilecek enerji, sarsılmaz bir inanç, hedefe odaklanma ve azim vardır. Akıllarında toplumu değiştirmenin dışında ikinci bir seçenek olmadığı için tarih boyunca bütün peygamberler başarılı olmuşlardır. Hatta bazı peygamberlere çok az sayıda kişi inansa da onlar hiçbir zaman ülkülerinden vazgeçmemişlerdir.

Liderlikle ilgili hemen ilk aklımıza gelenleri sayacak olursak; Selahattin-i Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Abdülhamit, Atatürk, Gandi, Abraham Lincoln, Einstein ve daha adını buraya yazamadığımız pek çok kişi. Bütün bu liderleri incelediğimizde bazı ortak yönleri karşımıza çıkmaktadır.

Liderlerin temel özellikleri şunlardır:

 • Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır.
 • Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir.
 • Organizasyondaki enformasyon ve bilgileri anlama ve yorumlama yeteneğine sahiptir.
 • Sürekli yeni enformasyon ve bilgi edinmeye çalışır.
 • Mücadelecidir, çalışkanlık ve atılım gücüne sahiptir. Organizasyonu başarıya doğru sürükleyen kişidir.
 • Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır.
 • İletişim yeteneği çok gelişmiştir.
 • Entelektüel ve sorgulayıcıdır. Hatalarından daima ders çıkarır.
 • Çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlarında açık ve tutarlıdır. Söz ve davranışları uyum içindedir.
 • Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir.
 • Piyasadaki gelişmeleri ve trendi, değişme ve gelişmeleri analiz etme yeteneğine sahiptir.
 • Değişen şartlara kolayca uyum gösterebilme esnekliğine sahiptir.
 • Takım ruhu felsefesine inanır. Paylaşımcıdır. Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır.

Sözü edilen tüm bu özellikler liderleri diğerlerinden farklı kılmaktadır. Globalleşen dünyada işletme sahipleri ve örgütler yöneticiden çok lidere ihtiyaç duyar.