banner247

20. Yuvarlak Masa Toplantısı

20. Yuvarlak Masa Toplantısı ön kayıt işlemleri ve sunum başvuruları için son kabul tarihi 9 Şubat 2018 Cuma gününe ertelenmiştir.

20. Yuvarlak Masa Toplantısı

20. Yuvarlak Masa Toplantısı ön kayıt işlemleri ve sunum başvuruları için son kabul tarihi 9 Şubat 2018 Cuma gününe ertelenmiştir. Güncellenmiş duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ YİRMİNCİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI

16 MART 2018, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 09:30 – 17:30

Geleneksel "Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı" bilimsel etkinliğimize önceki yıllarda olduğu gibi değerli katkılarınızı beklemekteyiz. Toplantımız afetlerle ilgili faaliyet gösteren farklı disiplinlerden çok sayıda yönetici, uygulayıcı ve araştırmacının buluştuğu ve tartıştığı bir bilgi alışverişi platformu olarak düzenleniyor.

Herhangi bir önem sırası gözetmeksizin yazılmış olan aşağıdaki konuları lütfen inceleyiniz. Eğer ilgi veya çalışma alanınız bunlardan bir veya daha fazlasını içine alıyorsa sizin katılımlarınızla toplantıda yapılacak fikir alışverişi daha da zenginlik kazanacaktır.

 Afet Politikaları, Yasal Düzenlemeler, Sigorta Sektörü ve DASK

 Maden Kazaları

 Suriyeli Mülteciler ve Göç Akımı Çalışmaları

 KBRN  Afetin Ekonomik Boyutları ve Sürdürülebilir Kalkınma

 Afet Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Zarar Azaltma/Sakınım Planları

 Yapı Denetim Sistemi, Yetkin Mühendislik

 Medya ve Afetler, Sosyal Bilimlerin Afet Yönetimindeki Rolü

 Mahalle Afet Gönüllüleri ve Sivil Toplum Kuruluşları, Örgütlenme Modelleri

 Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Uydu Görüntüleri, GIS  Tehlike ve Hasar Görebilirlik Modelleri, Afet Risk Analizi, Erken Hasar Tahmini

 Fırtına, Hortum, Kuraklık, Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği

 Terör ve İntihar Saldırıları, Siber Tehditler,  İş Sağlığı ve Güvenliği

 Kentsel Planlama ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Çevre Kirliliği, Tehlikeli Atıklar

 Temel Afet Eğitimleri, Psikolojik Destek Çalışmaları, Afetlerle Başa Çıkabilme Bilincini Arttırma

 Arama ve Kurtarma Çalışmaları, Afet Tıbbı, Afetlerde Triyaj, Salgın Hastalık Tehdidi

 Afet Lojistiği

 Kırılgan, İncinebilir Bireyler ve Afetler

 Afetlerde İşyerlerinin Sürekliliği

 Doğal, İnsan/Kaynaklı ve Teknolojik Afetlerin Tarihi ve Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri

 Sendai 2015 Sonrası Afet Politikaları

 Süregelen Terör Olaylarının Psikososyal Etkileri ve Başa Çıkma Yolları

 Afet Sonrası Güvenlik Sorunları Belirtilen başlıklarla ilgili çözüm yolları öneren, ülkemizin afet sorunu üzerindeki düşünceleri ortaya koyan sunumların yer aldığı paralel oturumlar ile genel tartışma platformunu içeren 20. YMT Programı kesinleştiğinde sizlere e posta yoluyla bildireceğiz. Sizi veya kuruluşunuzun temsilcisini yuvarlak masa toplantımıza katılmaya davet ediyoruz.

Sözlü ya da poster sunum yapmak isteyenler, 150 kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerini 9 Şubat 2018 tarihine kadar e posta ile göndermelidir. Sunum özetleri, toplantıda yapılan sunumlar ve posterler daha resmi sitemiz dmc.metu.edu.tr üzerinden paylaşılacaktır.

Toplantıya katılmayı planlayanların, Ad, Soyad, Telefon ve Adres bilgilerini ön kayıt amacıyla dmc@metu.edu.t posta olarak adresimize göndermeleri rica olunur. Saygılarımızla, Doç.Dr. B. Burçak Başbuğ ERKAN Merkez Müdürü

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Disaster Management Implementation and Research Center Ankara 06800-Turkey Tel: [+90] (312) 210 5410 Fax [+90] (312) 210 1328 e-mail: dmc@metu.edu.tr web: www.dmc.metu.edu.tr

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 10:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER