12.12.2020, 16:57

UMKE GÖZLEM


Kısaca UMKE denilen, ‘Ulusal Medikal Kurtarma Ordusu’ personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini Bakanlık veya Valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE’ye diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkânları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlık’ça yapılır.

UMKE’nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir.

UMKE’nin sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli oluşturulur.

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Her personel için UMKE Personeli Kayıt Formu doldurulur.

Timlere seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.

UMKE üyesi olmak için UMKE’ ye katılan personel zorunlu hâllerde (görevi yapmaya engel hastalık, memurluktan ayrılma vb) bu görevden ayrılabilir.

Bulunduğu ilden tayin vb. nedenlerle başka ile giden personelin UMKE üyeliği gittiği ilde devam eder.

UMKE personeli, UMKE sorumlusu veya Bakanlık tarafından ilgili faaliyete çağırıldığında geçerli mazeret olmaksızın bir yıl içerisinde iki faaliyete katılmaması hâlinde UMKE’ den çıkarılır.

UMKE’ nin yapacağı bölgesel kamp, ulusal kamp, eğitim faaliyetleri ve diğer aktivitelerde kişilik ve sağlık mesleği ahlakına yakışmayacak fiil ve uygulamalarda bulunan personel, UMKE sorumlusunun veya ilgili faaliyetteki sorumlu amirin ve diğer UMKE personelinden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile Müdürlüğe bildirilir ve müdürün uygun görüşü ile UMKE’ den çıkarılır.

Sahada veya diğer UMKE faaliyetlerinde; UMKE içerisinde tim liderinin talimatlarına riayet etmeyen ve ekibin bütünlüğünü bozan fiillerde bulunan personel; UMKE sorumlusunun ve diğer personelden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile yetkili amire bildirilir ve müdürün uygun görüşü ile UMKE’ den çıkarılır.

UMKE’ den çıkan personel her türlü donanımı, malzemeyi, dokümanı ve kimliğini birime teslim eder.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çok önem ve değer verilen UMKE’nin başına çalışkanlığı ve tevazusu ile müdürlükte çok sevilen saygın bir isim getirilmiş. İnsan sevgisi konuşma ve davranışlarına yansımış Dr. Deniz Güney UMKE’nin başına getirilmiş. Dr. Deniz Güney de oluşturduğu ekiple her felaket ve yardım taleplerine anında koşan çalışkan bir ekip oluşturmuş. Zaten insanı sevmeyen bu gönüllüler gibi asla olamaz.

Gönüllülük esası ile görev yapan UMKE 2006 yılı nisan ayında ilimizde faaliyete geçmiş bir kurum. Biz de UMKE merkezine giderek Kayseri sorumlusu Dr. Deniz Güney'den UMKE konusunda bilgiler aldık.

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak üzere gönüllü sağlık personellerinden oluşmuş Ulusal Medikal Kurtarma ordusudur.

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj(kazazedelerin öncelik sıralamasını belirlemek), tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak gibi birçok önemli ve stratejik görevi vardır.

UMKE personeli olmak için gönüllülük şart esastır; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli ve gönüllü sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürütürler.

Kayseri UMKE kurulduğu 2006 yılından günümüze yurt içinde ve yurt dışında birçok doğal afet ve olağan dışı durumda insanların yardımına hiçbir karşılık beklemeden koşmuştur.

Kayseri UMKE kurulduğu günden beri yurt dışında İran, Irak, Somali, Sudan, Bangladeş, Suriye ve Yemen de görev almış, İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonucu yaralanan Filistinli kardeşlerimizi ülkemize getirmişlerdir.

Ayrıca 2012 yılından beri belirli periyotlarla sınır bölgelerimize Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarında da görev almış ve bu görevler hala devam etmektedir.

Aralık 2018 tarihi itibari ile Kayseri UMKE’de 215 tane UMKE gönüllüsü vardır. Bu gönüllülerin içerisinde 39 tıp doktoru bulunmaktadır. UMKE gönüllüsü doktorlarımızın dağılımı ise 2 tane profesör doktor, 2 tane doçent doktor, 3 tane acil tıp uzmanı doktor, 1 tane halk sağlığı uzmanı doktor, 3 tane diş hekimi, 28 tane pratisyen hekim bulunmaktadır. Yardımcı sağlık personeli olarak 33 paramedik, 56 acil tıp teknisyeni, 21 sağlık memuru, 49 hemşire-ebe, 10 anestezi teknisyeni, 1 laboratuvar teknisyeni, 6 diğer sağlık personelinden oluşan bir sağlık ordusudur. UMKE personelinin 48 tanesinin de pasaportu bulunmakta olup yurt dışında meydana gelebilecek bir afet durumunda insanlığın yardımına koşmak için hazır beklemektedirler. Ayrıca Kayseri, bölgenin koordinatör ilidir, Niğde ve Nevşehir illerinde bulunan UMKE gönüllüleri de Kayseri UMKE’ye bağlıdır.

2018 yılı içerisinde Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü, Erciyes Dağı’nda çığda arama kurtarma tatbikatı, müdür beyin de katılımıyla Erciyes Dağı Süt Donduran mevkiinde 3 günlük kamp, triaj eğitimi, çoklu trafik kazaları müdahale eğitimi, olay yeri güvenliği ve yönetimi eğitimi, afet lojistiği ve UMKE malzemeleri tanıtımı, temel kampçılık ve olağan dışı durumlarda hayatı idame ettirme eğitimi, yüksek irtifa hastalığı ve tedavisi, afet psikolojisi, stres altında çalışma yönetimi eğitimi, afet ve olağan dışı durumlara bakış, UMKE personeli mukavemet ve fizik kondisyon faaliyeti, 11. Bölge Temel UMKE Eğitimi, kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer farkındalık eğitimleri gibi birçok konuda personele eğitimler verilmiştir.

Kayseri UMKE İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Bey’in göreve başlamasından sonra 2018 yılında eğitimlerini daha da fazla artırmış uluslararası düzeyde tatbikatlar düzenlemiştir. Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, AFAD, JAK gibi arama kurtarma ekipleri ile de işbirliği ve sahadaki koordinasyonu artırmak için eğitim ve tatbikatlar düzenlemiştir.

Sadece 2018 yılı ilk 11 aylık süreçte 69 adet UMKE faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, bunların 13 tanesi medikal kurtarma, 15 trafik kazası vakası, 23 adet sağlık tedbiri alınmış olup bu sağlık tedbirlerinin içinde Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretleri ve diğer devlet büyüklerimizin ilimize gelmesinde de UMKE sağlık tedbirleri almıştır. 4 adet boğulma vakası, 4 adet yüksekten düşme, 7 adet paraşüt kazası, 1 adet yangın vakası, 2 adet sel vakası, yıl içinde yapılan tatbikatlar ve 5 adet diğer kazalar olmak üzere olağan dışı durumlara müdahale etmiştir.

Yakın bir zamanda gidilen vakalara örnek verecek olursak; 2018 yılı kasım ayının başında gidilen bir UMKE vakasında saat 13:59’da komuta merkezine Develi ilçesinin Kulpak Köyü kırsalında dağlık bir alanda bir vatandaşımızın yüksekten düştüğü ihbarı alındı, ihbardan sonra helikopter ambulans ile hemen irtibata geçildi bölge kayalık olduğu için karayoluyla Kayseri UMKE timi bölgeye hareket ettirildi. Merkeze yaklaşık 70 km uzaklıkta olan yere sarp arazi ve doğa koşullarından dolayı araç ile yaklaşık 1 saatte ulaşıldı ve doğa koşulları müsaade etmediği için tim yaralıya ulaşmak için geri kalan mesafeyi yürüyerek ve tırmanarak yaklaşık 2 saatte gerçekleştirdi, ulaşıldığında UMKE timinin hastaya yaptığı genel muayenesinde sağ bacak kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edildi, tim yaralının hayati bulgularını değerlendirip gerekli sabitleme işlemini gerçekleştirdikten sonra uygun travma ekipmanları ile hastayı yeniden araçların olduğu alana getirip, aşağıda hazır vaziyette bekleyen Develi ambulans ekibine yaralı vatandaşı teslim etmiştir. Bütün vakalarda olduğu gibi bu vakada da Kayseri UMKE araç, lojistik, iletişim-haberleşme konularını da eksiksiz olarak gerçekleştirmiştir.

Müdürümüzün çok büyük destekleri ile 2018 yılı içerisinde UMKE filosuna sıfır km 4x4 araç bakanlığımız tarafından gönderilmiş ve arazi tipi UMKE araç sayımız 3’e çıkmıştır.

Askeri kargo uçaklarımızın ilimizde konuşlu olması ve Kayseri UMKE’ nin yurtdışı görev tecrübeleri göz önüne alınarak, aynı zamanda uçuş maliyetini düşürmek, zaman kazanmak açısından Sağlık Bakanlığımız ilimize uluslararası afet lojistik deposu yapma kararı almış ve çalışmalara başlanmıştır.

UMKE’yi tanıdık, Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetlerden korusun inşallah.

Sami DAYANGAÇ

kayserihaber.com.tr

Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Oturduğunuz binanın 6.5 ve üstü büyüklüğünde bir depreme dayanacağını düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 12 Haziran 2021
İmsak 03:25
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:43
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@