Esneklik, önemli bir olgudur ve hem insanlar..
Plastik insan hayatında cama karşı birçok açıdan üstündür. Süper marketler bakkallara göre ürün bakımından zenginliklerinden dolayı daha fazla tercih edilir. Bir jimnastikçi ne kadar esnek olursa o kadar rakiplerinden öndedir, farklı spor dallarındaki sporcular diğer becerilerinin yanında esneklik becerileri de varsa hem sakatlanma riski en aza iner hem de başarım (performans) üstünlüğü sağlar.
İlişkilerinde esnek olan birey daha çok arkadaş edinebileceği gibi aynı zamanda daha fazla güven duyulan olur. İnsanlara sevecen ve yakın davranma özelliği gelişeceği için başkalarının takdirini kazanma şansı da yüksektir. Ayrıca bu kişilerin eşduyum (empati) becerileri de gelişmiştir.
Sorun çözme bağlamında da esneklik önemlidir. Kişi ne kadar esnek davranır ve farklı bakış açıları ile bakabilirse olaya o kadar başarılı çözümler üretir. Zira, kişi ne kadar esnek olduğunu düşünürse düşünsün, belirli bir sınırlama ile olaylara bakabilir. Yine kişi farklı bakış açısından bakabilme becerisi geliştirmişse o kadar esnek olur; hem karşısındakinin direncini, korkularını ve düşünce yapılarını daha iyi anlayabilir hem de olayların farklı yönlerini görebildiğinden dolayı daha da esnek ve herkesin uzlaşabileceği çözümler üretebilir.
Esneklik, öngörü geliştirmede, sorun çözmede, insan ilişkilerini yönetebilmede, önderlik etmede ve hatta kriz yönetiminde önemli bir davranış özelliğidir. Olgun, kendini bilen, bilgi odaklı, eşduyum becerisi gelişmiş, kendisiyle barışık insanlarda ortak bir özelliktir. Kişi ne kadar olgunlaşır ve gelişirse esneklik becerisi de o kadar gelişmiş olacaktır. Hoşgörüsü yüksek, insanları olduğu gibi kabul eden ve insan olarak değer veren bireylerde esneklik becerisinin ne kadar gelişmiş olduğu gözle görülebilir.
Önemli olan ne zaman ne kadar esnek olunabileceğini bilmektir. Her durumda esneklik diye bir davranıştan bahsedilemez ve böyle bir gerçeklik yoktur. Önemli olan ne zaman ve ne kadar esnek olunabileceği bilgisi ve yetisi kişiyi daha erdemli davranmaya teşvik eder.
Esneklik mutlu olabilmek için de bir beceridir aslında. Katı olan, kurallı olmak yerine kuralcı olmayı yeğleyen, tek taraflı ve sınırlı bakış açıları olanlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar acı çekmeleri kaçınılmazdır.
Esneklik öğrenilen bir beceridir. Başkalarını dinlemek, anlamaya çalışmak, daha derin düşünebilme yetisi kazanmak, olayların bizim sandığımızın ve/veya düşündüğümüzün dışında olabileceğini bilmek zaten insanı doğal olarak daha esnek davranmaya götürecektir.
Ülkemizin ve insanımızın yaşadığı güncel sorunları düşünürsek her zamankinden daha da esnek olmaya ve esneklik becerisi geliştirmeye her zamankinden daha da fazla ihtiyacımız olduğu açıktır.