Sümer Holding üzerinden sağlanan tüm özelleştirmeler ile mevcut durumun ele alınarak araştırılması için hazırlanan araştırma önergesi TBMM'ye sunuldu. Önergeyi hazırlayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme sonrası durum ve özelleştirme ile amaçlanan faydanın gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca buradan sağlanan kaynakların nerelerde, nasıl kullanıldığı ve kamu varlıkları nasıl eritildiğinin bu araştırma ile gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

Sümer Holding üzerinden sağlanan tüm özelleştirmeler ile mevcut durumun ele alınarak araştırılması için hazırlanan araştırma önergesi TBMM'ye sunuldu. Önergeyi hazırlayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirme sonrası durum ve özelleştirme ile amaçlanan faydanın gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca buradan sağlanan kaynakların nerelerde, nasıl kullanıldığı ve kamu varlıkları nasıl eritildiğinin bu araştırma ile gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

Araştırma önergesinde; Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında kurulan, 49 banka şubesinin yanı sıra 56 farklı sektörde hizmet verirken 2013 yılı itibariyle iştiraklerinin önemli bir bölümü özelleştirilen Sümerbank’ın Meclis’te araştırılması istendi. CHP Milletvekili Gürer’in hazırladığı, CHP milletvekillerinin desteğiyle TBMM’ye sunulan önergede; Sümerbank’ta 2003 yılı ve 2013 sonu itibariyle 11 işletme satılarak, 10 işletme devredilerek, 1 işletme kapatılmak suretiyle toplam 21 işletme, 16 mağaza, 11 bölge müdürlüğü, 14 iştirak, 304 bayi, 7 adet tedarik dağıtım ve depo müdürlüğü, 7 adet bölge şefliğinin özelleştirildiğini anımsatan Gürer, Sümerbank adının önce Sümerbank Holding A.Ş. ve sonra Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirildiği bildirildi. Önerge şöyle:

“ŞİRKETLER HOLDİNG İLE BİRLEŞTİRİLMEK SURETİYLE TÜZEL KİŞİLİKLERİ SONA ERDİRİLDİ”

“Holding’in özelleştirme kapsamına alındığı tarihten bugüne kadar; 15 bağlı ortaklık ve şirket, 47 işletme, 45 iştirak hissesi, 1 marka, 3 tesis, 6 yarım kalmış tesis ve 390 mağaza özelleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın muhtelif olurları ile özelleştirme programındaki  kuruluşlardan; KÖYTEKS-Köyteks Yatırım Holding A.Ş.,AKSANTAŞ-Akdeniz Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş., Türkiye Yapağı Tiftik A.Ş., TZDAŞ-Türkiye Zirai Donatım A.Ş., TÜMOSAN-Türk Motor Sanayi A.Ş., TURBAN-Turizm A.Ş., TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş, TDÇİ-Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş., SÜMERHALI-Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve TTA Gayrimenkul A.Ş. gibi şirketler Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişilikleri sona erdirildi. TBMM’den geçen torba yasalarla farklı kanunlar yeni kanunların içine nasıl ekleniyorsa özelleştirme sürecinde de Sümer Holding’in bünyesine çok sayıda kamu malı ve kuruluşun eklenerek farklı farklı devlet kurumlarının özelleştirmesi sağlandı.”

Kayseri protokolünden Büyükkılıç'a ziyaret Kayseri protokolünden Büyükkılıç'a ziyaret