Şüphe götürmeyen bir gerçektir ki, Türk vatandaşının milli kurtarıcısı tokat ve kolonyadır. Oysa bilinç kaybı yaşanan bir durumda, beyin yani patron yani kral, oksijen eksikliği ile ilgili bir sıkıntıya düşmüştür. Atılan bir tokat, krala ani bir saldırı olarak algılanmakta, koklatılan kolonya ise patronu oksijenden iyice yoksun bırakmaktadır. Sonuç olarak, yönetimi terk edecek derecede bir bilinç kaybına ilerlenmesi durumu kaçınılmaz olacaktır. Sahnede eğitimli bir ilkyardımcı tarafından hastaya dokunulmadan yapılacak birkaç sözlü müdahale ile yönetim boşluğu yaşanmadan kriz atlatılabilir.

İlkyardım eğitimleri, ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Özel İlkyardım Eğitim Kurumları ve Sağlık müdürlükleri Eğitim Birimi tarafından verilmektedir. Son 10 yılda azımsanmayacak kadar artış gösteren eğitim sayısına bağlı olarak, ilkyardımcı sayısında da ciddi bir artış sağlanmıştır. Bu süreçten önce “ilkyardım” denildiğinde akla sadece “ehliyet sınavı” ve uzaktan seyredilen maketler gelirken, artık devlette, şirketlerde ve bireylerde bunun ciddi bir eğitim olduğu ve hatta okullarda ayrı bir ders olarak işlenmesi gerektiği farkındalığı mevcuttur. Genel tabloya bakıldığında, bu eğitimlerin çıktısı olarak trafik kazaları ve travmalarda veya ilkyardım gerektiren başka herhangi bir durumda yıllar öncesine göre katlanarak iyiye gitmekteyiz. Ana haber bültenlerinde “ilkyardım rezaleti” başlıklı haberlere çok da fazla rastlamıyor olmamız şahısların müdahale edemeseler de dokundurtmadıklarının en büyük kanıtı olarak gözler önüne serilebilir. Hastane acil servilerine başvuran hastalardan gözlemlediğimiz kadarıyla da toplumda ilkyardım yapılan hastaların sayısında da 10 sene önceye göre ciddi bir artış vardır. Tam bu noktada, şu soruların aklımızda belirmesi beklenilebilir:

İlkyardım uygulamalarını kim ne kadar biliyor?

Toplumda ilkyardım bilen sayısı yeterli midir?

İlkyardım uygulamaları hayatımızın ne kadar içerisinde?

İlkyardım eğitimlerimizde dünyada neredeyiz?

Sonu soru işareti ile biten cümlelerimizin sayısını elbet artırabiliriz. Ancak asıl üzerinde durulması gerekenin ne olduğu konusunda biraz düşünürsek, biz sağlık profesyonellerinin ilkyardım eğitiminin ülkemizde halen istenen düzeyde olmadığını düşünüyor olmamızdır. Mesela, herhangi bir kaza veya yaralanma yaşadığınızda, sağlık ekipleri gelene kadar size doğru müdahale yapabilecek kaç kişi tanıyorsunuz etrafınızda? Ya da tanıdığınız bu kişilere ulaşımınız ne kadar kolay?

Ortalama 5 dakika düşündükten sonra, herhangi bir sayısal veriye ulaşamadığınıza göre, toplumumuzda hala ilk yardım bilen kişi sayısı az. Okullarda, toplu çalışma alanlarında, trafikte, yaşam alanlarında, evlerimizde veya kafelerde başımıza bir şey geldiğinde biz sağlık profesyonellerinin olay yerine intikal edene dek ön ve doğru müdahaleyi yapabilecek kişi sayısının artırılması önem arz etmektedir. Bir sağlık profesyoneli, bir ilkyardım eğitmeni ve başına bir çok olay gelmiş bir birey olarak, haydi, size anlatacaklarım var, hepsi çok önemli…