Ahde Vefayı Unutmamak Gerek...

Hz. Mevlânâ da ahde vefa hakkında şunları söylemiştir; “Allah’a verdiğin söze vefa dersen, Allah da kereminden senin ahdini korur.” “Kiminle ahdettiğini bilen tenini iplik haline koyar, o ahdin etrafında dolanır, o ahdi örer durur.”

“İnsan bir ağaca benzer, ahdi de ağacın köküne. Kökün, iyileşmesine, sağlamlaşmasına çalışmak gerek. Bozuk düzen ahid, çürümüş kök gibidir.

Kökü çürümüş ağaç da meyve vermez.”

Mehmet Akif Demirel