İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında; afet anında ihtiyaç duyulacak haberleşme ve bilgi teknolojileri sistemleri kuruldu ve geliştirildi. İlk müdahaleci kurumlar için araç ve ekipmanlar temin edildi.  

Bu sayede, Türk Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İstanbul AFAD Arama ve Kurtarma Birimi, Birleşmiş Milletler INSARAG sertifikasını almaya hak kazanarak, uluslararası standartlara uygun şekilde hizmet vermeye başladı.