Sağlık Bakanlığı'nın 2003 yılı Temmuz ayında Bursa’da gerçekleştirdiği “Afetlerde İlkyardım Organizasyonu” Toplantısı sonucunda afetlerde görev alacak medikal kurtarma ekiplerinin kurulmasına karar verilmişti..

Aralık 2003 yılında yapılan ilk UMKE Temel Eğitimi ile UMKE sahneye çıktı.

Bursa’da eğitim alan sağlık gönüllüleri  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk medikal kurtarma timlerini oluşturmuştur.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin ilk operasyonu yurt içinde değil yurt dışında olmuştur.

Aralık 2003 yılında İran’ın Bam şehri sallanmış bu afete Bursa UMKE’den 2 UMKE Timi katılarak resmi kayıtlara geçen hem ilk görev hem de UMKE’nin lk yurt dışı operasyonu olmuştur.

Aralık 2003 sonunda Sağlık Bakanlığı, ASOP  “Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi”ni uygulamaya koyarak UMKE’nin önünü açmıştır.

11 Bölge UMKE İli, Arama Kurtarma Bölge Müdürlükleri’nin olduğu illerde kurulmuş çevre illerde Bölge Koordinatör illere bağlanmıştır.

Tüm Bölgeler UMKE’nin bu aşamalara gelmesinde eğitim, tatbikat ve operasyonel görevlerle kendini kanıtlamıştır.

2005 Düzce, 2006 Erciyes/Kayseri, 2007 Bursa-Keles/Kocayayla, 2008 İstanbul da yapılan Ulusal Eğitim ve Tatbikatlar, Bölgelerin ve İl UMKE’lerin birbirini tanımasına ayrı bir güzellik katmıştır.

Geniş katılımlı Bölgesel Eğitim Tatbikatlar ise UMKE’yi afetlere hazırlıklar anlamında daha da güçlü kılmıştır.

2011 Van Depremi , UMKE’nin  Sağlık Bakanlığı’nın vazgeçilemez bir aksiyon hareketi olduğunu perçinlemiştir.  Afet zamanında vatandaşın Devlete olan güven duygusunun adı “UMKE” olmuştur.

Van Sağlık Müdür Yardımcımızın dediği gibi benim 2 oğlum var ikisi de benim göz bebeğimdir..

İsimleri; 112 ve UMKE.. “Hangisini tercih edersin diye sorma..”

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz şu an itibari ile tüm yurtta çalışma ve hazırlıklarını sürdürmektedir.

Bu güzelliklerle birlikte UMKE Sorunları da çözüm beklemektedir.

Şu an ki Bölge Koordinatör illeri sorumlulukları altında bulunan illere Bakanlığın ilettiği bilgi ve verileri gerektiği gibi paylaşmamakta iletişim kopukluğu, bize ulaşan bilgilerden net olarak anlaşılmaktadır.

Koordinatör illere tavsiyemiz sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmeleridir.

Bölge ileri dışında kalan illerin Bakanlıkla temasının az olması sıkıntılara neden olmaktadır.

2010 Aralığında çıkartılan Yönerge İllerde tam anlamıyla uygulanmamaktadır.

Sorumlularının seçimi pek çok ilde farklı yollarla gerçekleşmektedir. Sendikaların UMKE işlerine karışması önlenmelidir.

Birimlerde görev yapan personellerin kadroları ayrı bir sorun olarak göze çarpmaktadır.

 Bazı faaliyetlerde Devlet  Memuriyeti ve ciddiyeti dışında hal ve hareketler gözlenmektedir. Bu durumda görülen sözde UMKE’ci Sorumlu ve UMKE Gönüllülerine! Mutlaka gereği yapılmalıdır.

Sağlık personellerinin UMKE’ye seçilmelerinde Sorumlulara büyük görev düşmektedir.

UMKE Eğitim Kitabı için çalışmaların tamamlanmak üzere olması güzel bir gelişmedir.

Çalıştayda, Bakanlık Yöneticilerinin ve çalışanlarının UMKE Sorunlarını çözmede ve UMKE’yi sahiplenmede özverili çalışma ve gayretlerini görmek bize ayrı bir heyecan katmıştır.

81 İl UMKE yetkilisinin katılacağı bir seminer, toplantı, panel adına ne derseniz deyin organizasyonu yapmak ve herkesin söz alabileceği bir ortam oluşturmak ”UMKE olarak neredeyiz” anlamında yararlı olacaktır.

Nice onuncu yılını başarıyla kutlayacağımız UMKE için çalışanlara..

UMKE, 112 ve tüm sağlık çalışanlarımıza Saygı ve Selamlarımı sunuyorum..