Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022’de girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Faal olan girişimlerin yüzde 43,7’si hizmet sektöründe, yüzde 36,1’i ise ticaret sektöründe yer aldı.

TÜİK, 2022’ye ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Geçici sonuçlara göre faal olan girişimlerin yüzde 43,7’si hizmet sektöründe, yüzde 36,1’i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,3’ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,7 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI TİCARET SEKTÖRÜ ALDI

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43’lük pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 37,1 oldu. Üretim değeri imalatta 10 trilyon 312 Milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 381 milyar TL, ticarette 2 trilyon 358 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 1 trilyon 940 milyar TL, inşaatta 1 trilyon 732 milyar TL olarak gerçekleşti.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI 250 ARTI BÜYÜKLÜK GRUBU ALDI

Ciro payının yüzde 36’sını 250 artı büyüklük grubu, yüzde 23,1’ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,7’sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 21,2’sini ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,3’ünü 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,7’sini 250 artı büyüklük grubu, yüzde 19,6’sını 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4’ünü ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. Geçici sonuçlara göre ciro 36 trilyon 904 milyar TL, üretim değeri 22 trilyon 13 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 5 trilyon 606 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 33 trilyon 954 milyar TL oldu. İstihdamda ise 18 milyon 648 bin 27 kişi olarak gerçekleşti.

Çiftçilerin römork sevinci Çiftçilerin römork sevinci

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56,4’ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,2’sini, cironun ise yüzde 35,2’sini oluşturdu.