Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) alacaklarının tahsiline ilişkin, 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süresi 15 güne çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) alacaklarının tahsiline ilişkin, 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süresi 15 güne çıkarıldı.

TMSF'nin gelirleri ile alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esaslarda yapılan düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, TMSF alacaklarının tahsilinde 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süresi 15 güne çıkarıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ TAHDİDİ METİNDEN ÇIKARILDI

OSD'de Eroldu'ya güvenoyu OSD'de Eroldu'ya güvenoyu

Yönetmelikle, TMSF'nin alacaklarına yönelik olarak düzenlenebilecek anlaşmada alınacak tedbirler arasında sayılan yurt dışına çıkış tahdidi ibaresi de metninden çıkarıldı.

Düzenlemeyle ayrıca finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 50/A maddesinde yer alan ve bankacılık kanununun ilgili maddelerine yaptığı atıf kapsamında takip edilen alacaklar ile aynı kanunun geçici 9. maddesi kapsamındaki görev ve yetkileri çerçevesinde oluşan alacaklar, TMSF'nin, amme alacaklarının tahsil usulü kanunu kapsamındaki alacakları kapsamına eklendi.