Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki ve kentteki depremzedeler için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Tekirdağ’ı olası bir depreme hazırlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,  “Şu anda tek ve en önemli gündem maddemiz deprem ve Tekirdağ’ın depreme hazır hale getirilmesi” dedi. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki ve kentteki depremzedeler için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Tekirdağ’ı olası bir depreme hazırlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,  “Şu anda tek ve en önemli gündem maddemiz deprem ve Tekirdağ’ın depreme hazır hale getirilmesi” dedi. 

Deprem riskine karşı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve projeler devam ediyor. Bu kapsamda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 2000 öncesi inşa edilen binaların deprem performans analizleri yapılmaya başlandı. Öte yandan, il genelinde afet risklerinin azaltılması için Bakanlık ve ilçe belediyeleri ile bir ortak yol haritası belirlenmesi kararlaştırıldı.

EYLEM PLANI OLUŞTURULDU 

Başta deprem olmak üzere heyelan, sel, taşkın oturma riski taşıyan alanları ilçe bazında belirleyen Büyükşehir, bu doğrultuda bir eylem planı oluşturdu. Yeni deprem yönetmeliğine göre ise il genelinde zemin sınıflandırmaları tamamlandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Tekirdağ'a deprem kayıtçıları yerleştirildi. Bu kapsamda TBB Hizmet Binası’nda Kandilli Rasathanesi ile yapısal alarm sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

AFET ODAKLI ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM’ İÇİN PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

Afetlerin tehlikesini en düşük seviyeye indirgemek amacıyla ‘Süleymanpaşa İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Planı’ yapılarak ‘Altınova Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje’si hazırlandı. Tüm ilçelerde afet riski en yüksek alanlar belirlendi. Afet yönetimi ve Afet Öncesi Planlama konularında ise uzman akademisyenlerin katılımıyla uygulamalı eğitimler ve masabaşı tatbikatları düzenlendi. Tekirdağ ili genelinde ve civar illerde yaklaşık 300 bin yurttaşa ‘Deprem Simülasyon Eğitim TIR’ında uygulamalı eğitim verildi. 

AFET TOPLANMA VE GEÇİCİ BARINMA ALANLARININ SAYILARI ARTIYOR 

Tekirdağ Büyükşehir, afetin ilk saatlerinde yurttaşların geçici olarak ikamet edeceği yapısal tehlike ve risklerden uzak toplam 350 adet afet toplanma alanı belirledi. 200 afet toplanma alanımızda afet sonrasında ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisinin üretilebilmesi amacıyla jeneratör panosu montajını tamamlandı. 16 afet toplanma alanında konteyner tuvalet montajı yapılarak konteyner tuvalet sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 

AFET KONTEYNERLERİ HAZIR

Olası depremlerde arama-kurtarma, ilk yardım, barınma, defin gibi faaliyetlerde acil olarak ihtiyaç duyulacak ekipman ve malzemelerin bulunduğu 25 adet afet konteyneri temin edilerek 11 ilçede başta itfaiye istasyonları olmak üzere stratejik konumlara yerleştirildi.

Deprem sonrası tüm Türkiye’nin tek yürek olduğunu belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de tek tek sıraladı. Başkan Albayrak, şunları söyledi:

“Öncelikli olarak Büyükşehir Belediye’mizin deprem için ayrılan bütçesini hızla revize ederek artıracağız. Deprem sonrasında birimlerimiz arasında iletişimin kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi için 5 adet telsiz röle istasyonuna ek olarak 6’ncı istasyon kurulmuş, radyolink ve röle sayısı artırılmıştır. Kapsama alanı çalışması sonuçlarına göre 3 adet operatör kulesi kiralanarak istasyon sayılarının 9 adete çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. Öte yandan uydu iletişimi kapsamında ise 15 adet uydu telefonu alınacaktır. Uydu interneti kullanımı ile ilgili altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Deprem sonrasında yerinde ve mobil sağlık hizmetleri verilebilmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli planlamalar yapıldı.

“AFET SONRASI KURULMASI PLANLANAN ÇADIR KENT ALANLARININ ALTYAPISI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Afet sonrasında il genelinde kurulması planlanan çadırkent alanları tüm detaylarıyla 2017 yılında tespit edilmiş ve imar planlarına işlenmiştir. Ayrıca TESKİ tarafından çadırkent alanlarına su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Deprem sonrası olası enerji kesilmesine bağlı olarak su kesintisi yaşamamak adına ilçe merkezlerine su temini sağlayan büyük terfi merkezleri ve kuyulara jeneratör koyma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Kalan tesisler içinde jeneratör koyma işlemleri devam etmektedir.

“DEPREM ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURUYORUZ”

Trakya Belediyeler Birliği iş birliği ile bilim insanları, akademisyenler ve teknokratlardan oluşan Deprem Çalışma Grubu oluşturulması ile ilgili çalışmalarımıza başladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması planlanan Marmara Deprem Konseyi projesinde de aktif olarak yer alacağız. İTÜ ile yapılan çalışmalar kapsamında belediyemizin ‘Afet ve Acil Durum Strateji Planları’ mevcuttur. Bu planları yeni tecrübeler ve yeni gözlemler kapsamında tekrar revize ediyoruz. Kandilli Rasathanesi ile protokol yaparak başlattığımız kuvvetli yer hareketçi ağı kurulumuna devam ederek sayılarını artırıyoruz. Bu kapsamda belediyemize kurulan yapısal alarm sistemi projesine sanayi alanları, enerji tesisleri gibi üniteleri de dahil etmeyi planlıyoruz.

2014 yılında başlatılan mikro bölgeleme ve jeolojik jeoteknik etüt çalışmaları sonuçları mevcut imar planlarına işlenecek ve gerekmesi halinde ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde imar planlarının revizyonu yapılacak.

 “OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ PROJESİ 2023 YILINDA TAMAMLANACAK”

2022 yılında il bütününde başlattığımız ‘Olası Deprem Kayıp Tahminleri Projesi’ni 2023 yılında tamamlanmayı hedefliyoruz. Afetler ve acil durumlarda kullanılacak gerekli ekipman ve malzemelerin yer alacağı arama kurtarma araçlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. 

“AFET SONRASI İÇİN MOBİL FIRIN VE AŞEVİ YAPACAĞIZ”

Olası depremlerden sonra afetzedelerin acil ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Mobil Fırın, Mobil Aşevi ve Mobil Duş gibi üniteleri temin edeceğiz. Afet sonrası dönemde sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde afetzedelere ulaştırılması amacıyla mobil sağlık hizmetleri, yerinde sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar ve dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra sokak ve ev hayvanlarına veterinerlik hizmetleri verilebilmesi için gerekli planlamalar yapılarak eylem planı oluşturuldu.

Deprem sonrasında çocukların bakımı için çocuk kreşleri kurmayı planlıyoruz. bireylere ve çocuklara yönelik olarak sosyal destek etkinliklerinin yanı sıra psiko-sosyal destek verilmesiyle ilgili çalışmalara da başlandı. Olası bir deprem sonrası yaşanacak olan her türlü olumsuz duruma karşı depremzede vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması noktasında önemli rol üstlenecek olan çözüm noktalarını şehrin stratejik noktalarında konumlandırmayı planlıyoruz.

“TESKİ, OLASI BİR AFET SONRASI SAHADA AKTİF ROL ALACAK”

Olası bir afet sonrası kurulacak olan kriz yönetim merkezlerinin etkin ve aktif bir şekilde görev yapabilmesi ve alınacak önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesinin sağlanabilmesi için TESKİ’ye bağlı mevcut şantiye alanları kriz yönetim merkezi olacak şekilde organize edilecek. 

Deprem sonrası içme suyu ana isale hattı ve şebeke borularında meydana gelebilecek arıza ve yıkımlara karşı yeterli miktarda yedek parça ve boru ile hatların onarımı aşamasında kullanılacak olan kaynak makinesi, kolay tamir takımları gibi her türlü ekipman temin edilerek güvenli lojistik depoda muhafaza edilecek. Afet sonrası senaryoda en önemli yaşamsal ihtiyaç maddesi olan suyun afetzedelere iletilmesi noktasında önemli bir rol üstlenecek su tankerlerinin sayısı artırılacak. 

“MEVCUT ALTYAPI SİSTEMİ DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAK”

Deprem sonrası altyapı hatlarında meydana gelebilecek arızalara hızlı müdahale önemli olduğundan, mevcut altyapı sistemine ait tüm verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (CBS) dijital ortamda aktarılması sağlanacak. Ayrıca tüm verilerin çıktısı alınarak fiziki ortamda da muhafaza edilmesi sağlanacak. Afet sonrası elektrik hatlarında yaşanacak kesintilerden dolayı depremzedelere su temininde aksaklık yaşanmaması için büyük terfi merkezleri ve belli başlı su kuyularına jeneratörler monte edilecek. Jeneratörlerin kesintisiz çalışması için de depolanacak yakıt için yakıt tankeri sayısı artırılacak. Ayrıca su kuyuları ve terfi merkezlerinin kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin üretimi amacıyla sanayi tipi jeneratörler devreye alınacak. Çevre dostu Rüzgar Enerji Sistemi (RES) ve Güneş Enerjisi gibi alternatif enerji sistemlerinin kurulması ile ilgili önemli aşama kaydedildi. Oluşacak afet durumunda suyun kalitesinde yaşanacak bozulmalar için alternatifli klorlama sistemleri geliştirilecek. Deprem sonrası süreçte iletişim hatlarında kesintiler yaşanacağından, il genelinde kesintisiz olarak çalışacak uydu telefonu ve telsiz altyapısı oluşturulacak. Deprem sonrası süreçte yapılacak çalışmalar için gerekli olan tüm sayısal veriler, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde dijital ortamda yedeklenmesi sağlanacak.

“TEK VE EN ÖNEMLİ MADDEMİZ DEPREM”

Afet sonrası müdahalelerin hızlı ve güvenli olabilmesi adına tüm çalışanlarımız için Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerekli eğitimlerin alınması noktasında planlama yapılacak. Sonuç olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ’ı depreme hazır hale getirmek için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Şu anda tek ve en önemli gündem maddemiz deprem ve Tekirdağ’ın depreme hazır hale getirilmesi. Tüm halkımızın da desteğiyle bu konudaki projelerimizi hayata geçireceğiz.”