Seyhan’da yaşayan yerli ve sığınmacı kadınların sosyal uyumunu ve üretim sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulan Seyhan Kadın Dayanışma Merkezi’nde yeni çalışma ortakları ve çalışma alanları arayışına yönelik, ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Seyhan’da yaşayan yerli ve sığınmacı kadınların sosyal uyumunu ve üretim sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulan Seyhan Kadın Dayanışma Merkezi’nde yeni çalışma ortakları ve çalışma alanları arayışına yönelik, ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Seyhan Belediyesi, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm bireylere daha etkin hizmet vermek amacıyla hizmet yelpazesini genişletiyor. Bu çerçevede, Seyhan Kadın Dayanışma Merkezi’nde yeni çalışma ortakları ve çalışma alanları arayışına yönelik olarak koordinasyon toplantısı yapıldı. 

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), ABD Adana Konsolosluğu, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Kalkınma Programı (UNDP), İsveç Yerel Yönetimleri ve Bölge Birliği (SKL International), Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcilerinin katılımlarıyla yürütülen toplantıda; kurumların çalışma alanları, potansiyel ortak projelerin yaşama geçirilmesi, sürdürülebilir ve bölgesel kalkınma için yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı’da Seyhan Belediyesi’nin Dış İlişkiler Müdürü Burcu Çimen, Belediye’nin geçmiş ve gelecek projeleri ve potansiyel çalışma konuları hakkında sunum yaparken, Üreten Kadınlar Kooperatifi’nin geliştirilmesine yönelik de neler yapılabileceği tartışıldı. Toplantı’nın sonunda; koordinasyon toplantılarının belirli aralıklarla tekrar düzenlenmesinde hem fikir olunarak, Seyhan Belediyesi’nin potansiyel faaliyet yelpazesinin genişliği, bölgenin ihtiyaçları, katılımcı kuruluşların destek sağlayabilecekleri alanlar konularında mutabık kalındı.