CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin TBMM’ye verdiği nafakanın sınırlandırılması amacıyla Medeni Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifine, “Kendi seçim arabalarında kendi kadın milletvekili adayının yüzünü sansürleyenler gözünü üç kuruş nafaka alan kadınların haklarına dikti. Biz, kadınların eğitimde fırsat eşitliğini, istihdamda uğradıkları ayrımcılığı kaldırmayı, ev içi görünmeyen emeğin değerini, sosyal yardımlara erişimde sıkıntıları ve ev içi şiddeti konuşmalıyız. Tüm bunların konuşulmayıp nafaka tartışmasının gündemde olması sadece kadınları daha ağır bir şiddet ve yoksulluk ortamına iter. Bizim Medeni Kanun’daki nafaka düzenlemesini sınırlandırmaya değil, iyileştirmeye ihtiyacımız var” sözleriyle tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin TBMM’ye verdiği, “nafakanın sınırlandırılması” amacıyla Medeni Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifine tepki gösterdi. Kanun teklifinin hemen komisyonlara sevk edildiğine dikkat çeken Kılıç, “Asılsız iddialarla milyonlarca kadının hakkının gasp edilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Yeniden Refah Partisi tarafından 4 Ekim tarihinde TBMM Başkanlığı’na ülkemizdeki tüm kadınları ilgilendiren bir kanun teklifi sunuldu. Bizim kanun tekliflerimiz gündeme bile alınmazken söz konusu kadınların haklarını kırpmak olunca bu teklifinin alelacele komisyonlara sevk edildiğini gördük. Konu kadınların haklarını gasp etmek olduğunda sürecin ışık hızında ilerlemesi ise bizi hiç şaşırtmadı.

"KENDİ SEÇİM ARABALARINDA KENDİ KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYININ YÜZÜNÜ SANSÜRLEYENLER GÖZÜNÜ ÜÇ KURUŞ NAFAKA ALAN KADINLARIN HAKLARINA DİKTİ"

Bu kanun teklifi; kadını hayatın her alanında yok sayanlarla kapalı kapılar ardında yapılan seçim pazarlığının bir ürünü olan nafakanın sınırlandırılmasını öngörüyor. Kendi seçim arabalarında kendi kadın milletvekili adayının yüzünü sansürleyenler gözünü üç kuruş nafaka alan kadınların haklarına dikti.

"ASILSIZ İDDİALARLA MİLYONLARCA KADININ HAKLARININ GASP EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Nafakanın süresiz olduğu, bir yıl evli kalıp onlarca yıl nafaka ödendiği gibi asılsız iddialar canhıraş bir şekilde savunulup gündeme getirilerek, konunun asıl mağduru olan kadınlar ve çocuklar görmezden geliniyor. Aslında nafaka; kadının çalışmaya başlaması, yeniden evlenmesi veya bir başkasıyla fiilen evli gibi yaşaması, kadının mali durumunun düzelmesi gibi durumlarda kesilirken, asılsız iddialarla milyonlarca kadının hakkının gasp edilmesini kabul etmeyeceğiz.

"NAFAKA TARTIŞMASININ YAPILIYOR OLMASI BİNLERCE  KADINLARI ŞİDDETİN KUCAĞINA İTİYOR"

Kadın yoksulluğu ekonomik krizle birlikte her geçen gün derinleşirken, nafakanın yıllardır bu ülkede tartışma konusu olmasının son derece sakıncalı sonuçları da olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verilerine göre kadınların istihdam oranı yüzde 30. Cinsiyete dayalı ücret farkı ise yüzde 15’in üzerindedir. Üstelik bağlanan nafaka miktarlarının yetersiz oluşu ve buna rağmen yüzde 66’sının ödenmediğini de hesaba katarsak oranlar kadın yoksulluğunu ve eşitsizliğini gözler önüne sermektedir.

Nafakanın sınırlandırılması; kadınları, boşanma sonrası düşecekleri yoksullukla baş başa bırakacaktır. Kadınlar, evliliğin bitmesinin ardından eşitsiz koşullar nedeniyle yoksulluğa düşecek, sosyal yardımlara muhtaç kalacak ya da bu koşullar nedeniyle boşanmaktan vazgeçmek zorunda kalacaklar. Bu yüzden binlerce kadın ev içi şiddetin esiri haline gelecek...

Bugün nafaka tartışmasının yapılıyor olması binlerce kadını şiddetin kucağına itiyor. Nafaka adı altındaki tartışmanın toplumda çok büyük olumsuz sonuçları bulunuyor.

"NAFAKA DÜZENLEMESİNİ SINIRLAMAYA DEĞİL İYİLEŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Kayseri Melikgazi Battalgazi'ye yeni yaşam kuruluyor Kayseri Melikgazi Battalgazi'ye yeni yaşam kuruluyor

Bu nedenle biz, kadınların eğitimde fırsat eşitliğini, istihdamda uğradıkları ayrımcılığı kaldırmayı, ev içi görünmeyen emeğin değerini, sosyal yardımlara erişimde sıkıntıları ve ev içi şiddeti konuşmalıyız. Tüm bunların konuşulmayıp nafaka tartışmasının gündemde olması sadece kadınları daha ağır bir şiddet ve yoksulluk ortamına iter. Bizim Medeni Kanun’daki nafaka düzenlemesini sınırlandırmaya değil, iyileştirmeye ihtiyacımız var.”