MELİS YILDIRIM

Sayıştay, diğer kamu kurumları adına 2014-2018 arasında ve 2022 yılında görevlendirilen hava araçlarına ilişkin olarak toplam 9,1 milyon TL’lik uçuş giderlerinin ilgili kurumlar tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bütçesine aktarılmadığını tespit etti. Bu meblağın 4,3 milyonluk kısmı Sağlık Bakanlığı’na ait bulunuyor.

Sayıştay’ın MSB 2022 yılı denetim raporu yayınlandı. Rapora göre, MSB'nin 2021 yılında toplam 85 milyar 610 milyon 188 bin 843 lira 51 kuruş olan bütçesi 2022'de 147 milyar 820 milyon 637 bin 790 lira 56 kuruşa çıktı.

“UÇUŞ GİDERLERİNİN İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR”

MSB'nin 2022 yılına ilişkin sunduğu mali rapor ve tabloların “tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği” kanaatine varıldığı belirtilen raporda, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan üç bulguya yer verildi. “Diğer kamu kurumları adına yapılan hizmetlere ilişkin giderlerin bakanlık bütçesine aktarılmamasına” dair bulgu çerçevesinde şu değerlendirme yapıldı:

“Diğer kamu kurumları adına görevlendirilen hava araçlarına ilişkin uçuş giderlerinin ilgili kurumlar tarafından Bakanlık bütçesine aktarılmadığı görülmüştür.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 'Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri' başlıklı 6’ncı maddesinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresinin, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine ödenek aktarmaya yetkili olduğu, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak transferlerinin ise ödenek aktarma suretiyle yapılacağı hükme bağlanmıştır.

ABB'den Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısı ABB'den Zabıta Koordinasyon Kurulu toplantısı

Uygulamada, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının MSB’den talep ettikleri hava araçları için saat başı uçuş maliyetlerinin hesaplandığı ancak yapılan hizmet karşılığı bedelin yılı Bütçe Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, MSB’nin ilgili tertibine ödenek olarak aktarılması gerekirken Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılına ilişkin 4.345.178,50 TL, Diğer Kurumlar tarafından ise 2014-2018 yılları arasında 4.755.395,87 TL olmak üzere toplam 9.100.574,37 TL uçuş giderinin ilgili tertibe aktarılmadığı tespit edilmiştir.

“KURUMLARA YAZILAR GÖNDERİLDİĞİ İFADE EDİLMİŞTİR”

Kamu idaresince hizmet bedellerine ilişkin ödeneklerin Bakanlığa aktarılmasına ilişkin ilgili kurumlara yazılar gönderildiği ifade edilmiştir.

Anılan Bütçe Kanunu hükmü uyarınca diğer kamu kurumları adına görevlendirilen hava araçlarına ilişkin uçuş giderlerinin Bakanlığın ilgili tertibine aktarılması gerekmektedir.”

“BRANŞI KAYNAKÇI OLAN İŞÇİNİN KALORİFERCİ, OTO MAKİNİST OLAN İŞÇİNİN AŞÇI OLARAK ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR”

Raporda, Bakanlığın bazı genel müdürlüklerinde işçilerin memurlar için ayrılan kadrolarda çalıştırılmasına ilişkin, “Uygulamada, memurlar tarafından yürütülmesi gereken işlerin bir kısmının işçiler tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Örneğin; branşı kaynakçı olan işçinin kaloriferci, oto makinist olan işçinin aşçı, branşları elektronikçi olan işçilerin üretim planlama görevlisi, mutemed, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi memurlar için ayrılan kadrolara ilişkin işlerde çalıştıkları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yapım işlerine ait all risk sigortalarının bir kısmında bazı risk kalemlerinin muafiyet oranlarının mevzuata aykırı olarak yüksek belirlendiğinin tespit edildiği kaydedilen raporda, “Uygulamada, yüklenici tarafından yaptırılan all risk sigortalarında tüm riskler için azami yüzde 2 muafiyet uygulanması gerekirken mevzuata uygun olmayan özel muafiyetler tanımlandığı tespit edilmiştir” denildi.