Sağlık hizmetlerinde yeni teknolojiler LAÜ’de konuşuldu

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen "Sağlık Hizmetlerinde Yeni Teknolojiler" başlıklı panelde e-sağlık, sağlıkta bilişim ve tele tıp uygulamaları ele alındı.

Sağlık hizmetlerinde yeni teknolojiler LAÜ’de konuşuldu

Üniversitenin Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen panelde; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehveş Tarım ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Mumcu ve LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak yaptı.

"E-SAĞLIK UYGULAMALARI VATANDAŞLARA GÜVENLİ HİZMET SUNUYOR"

“E-Sağlık” konulu sunumunda, “Günümüzde yaşlanan nüfusun varlığı tıpta bir paradigma değişikliği gerektiriyor” diyen Prof. Dr. Mehveş Tarım, kronik hastalıkların artışı ile birlikte daha pahalı tedavi, tıbbi araç-gerece ihtiyaç duyulduğunu ve böylece yeni bir paradigmanın ortaya çıkması gerektiğini ve bu durumun e-sağlık ile gerçekleşeceğine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) e-sağlık kavramını bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık için kullanımı olarak tanımladığını belirten Tarım, e-sağlığın, elektronik yollarla bilgi akışını iyileştirmek, sağlık hizmetlerinin sunumu ve sistemli yönetimi desteklemek üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Tarım, e-sağlık uygulamalarının tüm vatandaşlara yüksek kalitede hakkaniyetli, güvenli bakıma ulaşımı sağlamanın yanında halk sağlığı araştırmaları, raporlamaları ve insani faaliyetler gibi yükümlülükleri yerine getirmek için çok önemli araç olduğunu vurguladı.

"SAĞLIK BİLİŞİMİ İLE HASTA GÜVENLİĞİ ARTTIRILIYOR"

Prof. Dr. Gonca Mumcu ise “Sağlıkta Bilişim” konulu konuşmasında, sağlık hizmetlerinde sağlık bilişimini kullanarak aslında maliyetliliği azaltıp verimli bir hizmet kalitesinin artırıldığını, güvenilir hasta kayıtlarına erişiminin sağlanarak daha etkin klinik kararlar alındığını ve hasta güvenliğinin arttırıldığına dikkat çekti. Bilişimin çok farklı noktalarda çok büyük avantajlar sağladığını dile getiren Mumcu, elektronik sağlık kaydı ile e-reçeteyi kullanımının, kolay erişim, kolay konsültasyon yapabilmenin, hastalara ait birçok süreci rahat yönetebilmemizin, ilaç takip sistemleri ve eczane bilgi yönetim sistemi ile son kullanıcıya kadar varan süreci gözleyebilmenin hasta güvenliği için son derece önemli olduğunu ifade etti.

"TELE TIP HASTANIN TANISI İLE İLGİLİ KARAR VERMEDE KULLANILIYOR"

“Tele Tıp Uygulamaları” üzerine sunum yapan Prof. Dr. Deniz Şelimen de, tele tıp ile kablosuz internet, uydu teknolojisi ya da telefon aracılığıyla sağlık hizmetlerinin uzaktan her insana eriştiği bir kavramdan söz edildiğini belirtti. Şelimen, internet ve tıbbı birleştiren bir kavram olan tele tıpbın; sadece teknik bir gelişim değil ayni zamanda yerel, bölgesel ve dünya çapında oluşturulan entegrasyon ağının bir araya getirilmesidir. Bunun sonucunda; hastanelerin farklı merkezlerden görüntüleme hizmeti almasına olanak sağlamanın yanında uzaktan uydu yöntemi ile uzmanlardan da görüş alınabileceğine vurgu yaptı.

Şelimen, Dünya’da 2003, Avrupa’da 2006, Türkiye’de 2008 yılından itibaren tele tıp uygulamalarının farklı farklı şekillerde radyoloji alanında genelde konsültasyon yani uzaktan hastanın paylaşım ve hastanın tanısı ile ilgili karar verme mekanizmalarında kullanıldığını, Türkiye’de ise ilk olarak radyoloji alanında bir devlet hastanesinde başlatılmış olduğunu belirtti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER