Rekabet Kurulu, arama motoru teknolojisi, çevrimiçi reklamcılık, bulut bilgi işlem, bilgisayar yazılımı, kuantum bilgi işlem, e-ticaret, yapay zekâ ve tüketici elektroniği alanlarında hizmet veren Google hakkında, genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığına dair bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, arama motoru teknolojisi, çevrimiçi reklamcılık, bulut bilgi işlem, bilgisayar yazılımı, kuantum bilgi işlem, e-ticaret, yapay zekâ ve tüketici elektroniği alanlarında hizmet veren Google hakkında, genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığına dair bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında başlattığı soruşturmayı bugün internet sitesinden duyurdu. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

“ÖN ARAŞTIRMA KARAR BAĞLANDI: Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ: Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.”

4054 SAYILI KANUN’UN 6. MADDESİ

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi şöyle:

“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

TÜİK: YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 48,13 ARTTI TÜİK: YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 48,13 ARTTI

-Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler;

-Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması;

-Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi;

-Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler;

-Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.”