Rekabet Kurulu, Dalsan Yatırım ve Enerji A.Ş.'nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi’nin karşılıklı şirketlerden hisse satın alma işlemini nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurulu, Dalsan Yatırım ve Enerji A.Ş.'nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi’nin karşılıklı şirketlerden hisse satın alma işlemini nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurumu tarafından “ortak kontrol kurulması” olarak tanımlanan karşılıklı hisse alımı işlemine dair açıklama yapıldı. Rekabet Kurumu’nca yapılan yazılı açıklama şöyle:

"ORTAK KONTROL KURULMASI İŞLEMİNE İLİŞKİN BAŞVURU NİHAİ İNCELEMEYE ALINDI

"Rekabet Kurulu, Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ’nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kontrolündeki Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ ve Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol kurulması işlemine ilişkin başvuruyu 08.09.2022 tarih ve 22-41/576-M sayılı kararı ile nihai incelemeye aldı.

İSTANBUL'DA EVLERİNİ KAÇAK GÖÇMENLERE KİRALAYANLARA OPERASYON: 12 GÖZALTI İSTANBUL'DA EVLERİNİ KAÇAK GÖÇMENLERE KİRALAYANLARA OPERASYON: 12 GÖZALTI

Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, kanunun 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir.

Kurula bildirilmiş bir birleşme/devralma işlemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesine göre nihai karara kadar askıda olup uygulamaya konulması mümkün değildir. Bununla birlikte işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir."