Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nden (PERYÖN) yapılan açıklamaya göre, son 10 yılda kadın istihdamı sadece yüzde 5 arttı. Açıklamada, ülkede her 4 genç kadından birinin işsiz olduğuna dikkat çekildi. 

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nden (PERYÖN) yapılan açıklamaya göre, son 10 yılda kadın istihdamı sadece yüzde 5 arttı. Açıklamada, ülkede her 4 genç kadından birinin işsiz olduğuna dikkat çekildi. 

PERYÖN'den yapılan yazılı açıklamada, bu yıl deprem felaketi nedeniyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptı. Ülkede son 10 yılda kadın istihdamında yalnızca yüzde 5’lik artış kaydedildiğine dikkat çekilen açıklamada, 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanırken, kadının ekonomide ve toplumsal hayattaki eşit temsiliyetinin sağlanması için atılması gereken 10 acil adımı sıralandı. PERYÖN’ün açıklamasında şunlara değinildi:  

“AFETLERİN YIKICI ETKİSİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN GRUP KADINLAR: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 11 ilimizi sarsan, binlerce canımızı kaybettiğimiz ve oluşan maddi, manevi ağır hasarın izini hep birlikte silmeye çalıştığımız deprem felaketinin yarattığı derin üzüntüsüyle yaşıyoruz. Bilindiği üzere, tüm dünyada afetlerin yıkıcı etkisinden en çok etkilenen grup kadınlar. Pandemi sürecinde olduğu gibi bu krizden de kadınların daha çok etkileneceği muhakkak. Bu sebeple bu krizi yönetirken kadın işgücünü afet sonrası krizden korumak için kendisi ve yakınları depremden etkilenmiş kadınlara odaklı rehabilitasyon çalışmaları, mesleki gelişim odaklı eğitim ve mentorluk programları düzenlemek, kadın istihdamı odaklı teşvikler uygulamak ve uzaktan çalışma imkânı sunan altyapılar kurmak önemli. 

KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ: Biz de bu süreçte, PERYÖN olarak kadınların istihdama katılımını artırmaya destek olmak için YenidenBiz ve BinYaprak’la iş birliği içinde çalışmalar yürütüyoruz. YenidenBiz Derneği'nin çalışmaya ara vermiş kadınların işe dönüşünü destekleme amacıyla düzenlediği ‘100. Yılda 1000 Kadın Projesi’ne destek vererek kadınlara yeni yetkinlikler kazandırmak için çalışıyoruz. BinYaprak’la ise depremden etkilenmiş 18-30 yaş arasındaki kadınların istihdama katılımına destek olmaya hazırlanıyoruz. 

8 MART’I BURUKLUK İÇİNDE YAŞIYORUZ: Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu 8 Mart’ı, ülkemiz kadınlarını ekonomide, siyasette ve toplumsal hayatta hâlen hak ettikleri eşit temsiliyet noktasına getirememiş olmanın burukluğu içinde yaşıyoruz. 

4 GENÇ KADINDAN BİRİ İŞSİZ: TÜİK’in açıkladığı Aralık 2022 İşgücü İstatistikleri raporuna göre, ülkemizde istihdam oranı erkeklerde yüzde 66, kadınlarda ise yüzde 31,3 seviyesinde. Yani, ne yazık ki kadın istihdamı henüz erkek istihdamının yarısı seviyesinde bile değil. Kadın girişimcilik oranı ise yalnızca yüzde 14. Genç nüfusta işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak tahmin ediliyor. Yani, bugün ülkemizdeki 4 genç kadından 1’i işsiz. Özetle, ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların potansiyelinden maalesef ki yeterli seviyede yararlanamıyoruz. 

10 YILDA KADIN İSTİHDAMINDA YALNIZCA YÜZDE 5 ARTIŞ MEYDANA GELDİ: Yine TÜİK verilerine göre, bundan 10 yıl önce kadın istihdam oranı yüzde 26,3 seviyesindeydi. Buna göre, son 10 yılda kadın istihdamında kat edebildiğimiz yol yalnızca yüzde 5’lik artış. Son 10 yılda aldığımız yola bakılırsa, önümüzde gidecek çok uzun bir yol ve bu alanda atmamız gereken acil adımlar var. 

SİYASİ PARTİLER DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ GÖZ ÖNÜNE ALMALI: Bu nedenle PERYÖN olarak kamu, iş dünyası, STK’lar ve önümüzdeki seçime hazırlanmak üzere politikalar hazırlayan tüm siyasi partiler dâhil olmak üzere bütün ilgili taraflara ekonomiye kadınların katılımını artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve kadının her alandaki konumunu Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır eşit temsiliyet noktasına getirmek üzere iş birliği içinde çalışma çağrısı yapıyoruz."

ACİLEN ATILMASI GEREKEN 10 ADIM

PERYÖN'den yapılan açıklamada, kadının ekonomik ve toplumsal hayatta eşit temsiliyetini sağlamak için atılması gereken 10 acil adım da şöyle sıralandı:

"- Kadının asıl sorumluluğunu çocuk ve yaşlı bakımı olarak gören toplumsal önyargıları kırmak üzere tüm liderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle ‘eşitlik’ dilini sahiplenmesi, 

- Eğitimde ve iş hayatında kadınların fırsatlara eşit erişebileceği uygulamaların hayata geçirilmesi, 

- Kadın istihdamını desteklemek üzere kota uygulamasının liyakatten ödün vermeyecek şekilde hayata geçirilmesi, 

- İlçelerde kreş ve yaşlı bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması ve bu hizmetlerin ulaşılabilir olması, 

- Çocuk bakımından kadın kadar erkeğin de sorumlu olduğu bilinciyle, kadın çalışanların yanı sıra erkek çalışanlara da doğum izni hakkı tanınması, 

- Kadınları istihdamda tutacak esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

Deprem konutları ve yeni hastanelerin temelleri atıldı... Yıkılanı daha iyisiyle yapacağız Deprem konutları ve yeni hastanelerin temelleri atıldı... Yıkılanı daha iyisiyle yapacağız

- Kadınlara yönelik mesleki gelişim odaklı eğitim ve mentorluk programlarının düzenlenmesi, 

- Kadın istihdamını artıracak teşvik uygulamalarının yürürlüğe konması, 

- Kadın girişimciler için finansmana, gerekli bilgi ve mentorluk desteğine erişim imkânı sunan desteklerin hayata geçirilmesi.”