GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu İdare Mahkemesi, Ordu Çevre Derneği tarafından açılan ikinci davada; Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’na balıkçı barınağı projesinin "ÇED gerekli değildir" raporunu telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği gerekçesiyle iptal etti. Ordu Çevre Derneği, kararla ilgili "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ekolojik dengeyi gözeterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Irmağı ağzına yapılmak istenen balıkçı barınağı için Ordu Çevre Derneği dava açmıştı. Ordu İdare Mahkemesi’nin ÇED iptal kararı Danıştay tarafından da onaylanmıştı. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi ÇED üzerinde küçük değişiklikler yaparak yeniden “ÇED Gerekli Değildir” kararı alarak çalışmaya başlamıştı. Ordu Çevre Derneği’nin yeniden açtığı dava da sonuçlandı ve Ordu İdare Mahkemesi ikinci kez ÇED raporunun iptal edilmesine karar verdi.

"MAHKEME KARARLARINI HİÇE SAYDI, ZARAR VERDİ"

Ordu Çevre Derneği, mahkemenin kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ordu Büyükşehir Belediye yönetimi mahkeme kararlarına rağmen çalışmalarını sürdürerek telafisi mümkün olmayan zararlara neden oldular. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdiği halde çalışmaya devam etti. Bu nedenle de suç duyurusunda bulunduk. Şu an mahkeme ikinci kez ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Ancak barınak neredeyse bitti. Barınak dışında yapılan mendirek de hem ırmağa hem de Cumhuriyet ve Turnasuyu mahalleleri kıyılarının zarar görmesine neden olacaktır. Belediye yönetimi bunun sorumlusudur. Dernek olarak balıkçı barınağına karşı olmadığımızı hep söyledik. Barınağın yeri yanlış. Balıkçıların barınağının olmaması düşünülebilir mi ki, karşı çıkalım. OBB yönetimi algı yanılgısı yaparak bizim yerine karşı çıktığımız projeyi balıkçı barınağına karşı çıkıyormuşuz gibi balıkçıları da yanıltmaya çalıştılar anacak balıkçılar bizim haklı olduğumuzu anladılar.

"BİLİRKİŞİLER DE MAHKEME DE İDDİALARIMIZI DOĞRULADI"

İddialarımız önce Bilirkişi Heyetinin hazırladığı raporda belgeleriyle ve bilimsel olarak ortaya konuldu. Ordu İdare Mahkemesi de hem bizlerin hem de Bilirkişi Heyetinin raporu doğrultusunda kararını verdi. Mahkemenin kararında da denizin, ırmağın, kıyıların olumsuz etkilenmeleri yanında, trafik sorunu, taş ocağının yerinin belli olmaması, flora ve fauna tespitlerinin yeterli olmadığı, alandaki canlıların etkilenmelerinin dikkate alınmadığı, çevrede balıkçı barınağı için gerekli incelemenin yapılmadığı, projelerin bütüncül değil parça olarak ele alındığı gerekçelerle ÇED Gerekli Değildir kararını bozmuştur. Bu nedenle OBB’nin hukuksuz, bilimsel çalışmadan uzak projeleri zarar vermeye devam ediyor. Ordu Çevre Derneği olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ekolojik dengeyi gözeterek çalışmalarımıza devam edeceğiz."