ESMA TURAN

Muğla’da yapımı süren çimento fabrikası için verilen "ÇED olumlu" kararına karşı açılan iptali davasında bilirkişi raporu açıklandı. Bilirkişi raporunda, ÇED raporunda eksiklikler olduğuna vurgu yapılarak, fabrikanın kurulması halinde tarımsal alanların, Kazan Göleti ve Bayır Barajı’nın olumsuz etkileneceği belirtildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi sınırındaki Tekağaç mevkiinde inşaatı süren çimento fabrikası için verilen "ÇED olumlu" kararına karşı yurttaşların açtığı dava kapsamında, 23 Şubat’ta bölgede bilirkişi keşfi yapılmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Muğla Şubesi’nin de müdahil olduğu davada, bilirkişi heyetinin 96 sayfalık raporu bugün açıklandı. Raporda, ÇED raporunda eksiklikler olduğuna vurgu yapılarak, fabrikanın kurulması halinde tarımsal alanların, Kazan Göleti ve barajların olumsuz etkileneceği belirtildi. Raporda şu tespitlere yer verildi:

“TARIMSAL AÇIDAN UYGUN DEĞİL”

"Projenin hayata geçirilmesi ile oluşacak olan toz etkisinin tarımsal açıdan çevredeki etkili ve dikişli tarım arazilerini olumsuz olarak etkileyeceği ve zarar vereceği, ÇED dosyasında bu konu ile ilgili alınacak önlemlerin yetersiz bir şekilde yer verilmesi ÇED dosyasının rapor genelinde açıklandığı üzere birçok eksiklikler içerdiği ve bu nedenle tarımsal açıdan uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

ÇED raporunda söz konusu etkinlik, jeolojik ve hidrojeolojik açıdan yeterli düzeyde tanıtılmamıştır. Yöre halkı tarafından kullanılan yer altı sularının ve sulama amaçlı kullanılan Kazan Göleti rezervuarının olumsuz etkilenme potansiyeli bulunmaktadır. Söz konusu etkinliğin kamu yararı olmadığı kanaatine varılmıştır.

"ORMAN EKOSİSTEMLERİ BÜYÜK ORANDA ETKİLENECEK"

Tesis sahasının tamamının 9,53 hektar olduğu, ayrıca projeye konu olan maden sahalarının toplam alanının ise 765,66 hektar olarak belirtilmiş olup, bu alanların büyük bölümü orman ekosistemlerini içermektedir. Söz konusu faaliyet neticesinde orman ekosistemlerinin büyük oranda etkileneceği, toprak altı canlıları ve toprak üstünde ormanı barınma, üreme, besleme ve avlanma amacıyla kullanan çok sayıda fauna üyesi direk etkilenecektir. Faaliyet sahasının yer altı ve yer üstü su kaynaklarına yakınlığı sebebiyle ekolojik bütünlük çerçevesinde tüm canlıları zincirleme olumsuz etkileyecektir.

"ARICILIK VE ÇAM BALI FAALİYETLERİ SEKTEYE UĞRAYACAK, ÇOK SAYIDA AĞAÇ KESİLECEK"

Toz ve gaz emisyonundan kaynaklı ağaçların fotosentez yeteneğinin zarar görmesi, ilerleyen dönemde yaprak dökülmeleri ve kurumalar ile biyotik zararların ormanda etkin olması, tozlaşmanın devamlılığını sağlayan arı ve diğer böceklerin uğrayacağı zarar neticesinde arıcılık ve çam balı faaliyetlerinin sekteye uğrayacak olması, çok sayıda ağacın kesileceğinin öngörülmesi, orman yangınlarıyla mücadelede etkin bir planlama söz konusu olamamasından bahisle söz konusu izni talep edilen alanın ormancılık disiplini açısından telafisi mümkün olmayan eksiklikleri barındırdığından, orman yönünden olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurulduğunda, bilirkişi kurulumuzca dava konusu kurulması planlanan entegre çimento fabrikası ve ham madde ocakları projesine verilen ‘ÇED olumlu’ kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."