Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Kayhan Turan’ın Çağrışan’da yapmak istediği hastane projesinin mevcut haliyle kanuna aykırı olduğunu öne sürerek, “Ben, hastane yapılmasına karşı değilim. Ama yerinde ve mevzuata uygun olarak yapılması gerekiyor. Kimsenin fırsatçılık yapmasına izin vermem” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Kayhan Turan’ın Çağrışan’da yapmak istediği hastane projesinin mevcut haliyle kanuna aykırı olduğunu öne sürerek, “Ben, hastane yapılmasına karşı değilim. Ama yerinde ve mevzuata uygun olarak yapılması gerekiyor. Kimsenin fırsatçılık yapmasına izin vermem” dedi.

Hayri Türkyılmaz, özel hastane inşa edilmek istenen Çarışan’da, Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve teknik birim müdürleri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Türkyılmaz, yapılmak istenen özel hastanenin 2018 yılında yürürlükte olan, 2019’da mahkeme kararı ile iptal edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı alanında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu bölgenin 1/5000 ölçekli planları 2020 yılında, 1/1000’lik planları da 2019 yılında iptal edildi. Daha önce de söylediğim gibi, şu anda 1/1000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonu’nu hazırlamaktayız. Tamamlanmasına çok az da bir süre kaldı. Plan hazırlanırken parsel parsel inceleme yapıyoruz. Her ne kadar projeyi bizim onayladığımız ifade edilmiş ise de süreç parsel bazında, Büyükşehir Belediyesi’nce verilen imtiyazlarla işlemiştir. 2018 yılında yürürlükte olan 2019’da mahkeme kararı ile iptal edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre proje onaylamak, ruhsat verme iş ve işlemlerinin yapılması belediyelerin görevidir.”

Türkyılmaz, 2018 yılındaki mimari proje onaylandıktan sonra yapılan değerlendirmede, hastanenin mimari projesinde 4 bloğun tek kütle olarak çizildiği, yapı ruhsatının da bu kütleye göre alındığı, yapı ruhsatındaki toplam kat adedinin 11 olarak ruhsat sistemine işlendiğini dile getirdi. Türkyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ben, hastane yapılmasına karşı değilim. Ama yerinde ve mevzuata uygun olarak yapılması gerekiyor. Kimsenin fırsatçılık yapmasına geçit vermem. Hukuken yapılması gereken neyse o yapılacak. Kendisini muhatap almayacağım. Depremi bahane ederek hastaneyi gündeme getiren Kayhan Turan, gerçekten duyarlı bir insansa bölgede en çok ihtiyaç duyulan branşa sahip bir hekim olarak deprem bölgesine gidip bir can kurtarabilirdi.

Parsele ilişkin ekstra yapılaşma hakkı sağlayan plan koşulları ve notları, Mudanya Belediye Meclisi’mizce oybirliği ile reddedilmişken Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değiştirilerek onaylanmıştır. En son gelinen noktada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 2016 ve 2017 yıllarında onaylanan ve idare mahkemelerince iptal edilen revizyon planlara eklenen plan notları ve parsel bazında yapılaşma hakkı ile kat yüksekliği 18,5 metre olmuştur. Daha da vahim olanı, bu son eklenen plan notları ile birlikte yapılmak istenen binanın yaklaşık 34 metrelik görünür bir yükseklikte yapılmasına olanak sağlanmıştır. İmar planı iptalken kanunun gerektirdiği gibi, bölgeye yeni bir yapı yapılması için izin veremeyiz. Parselin yapılaşma koşullarını incelerken üst ölçekli planlara göre de uyumsuzluklar tespit ettik. Kayhan Turan, kendi parseli bazında plan yapılmasını istemektedir. Belediyemiz kayıtlarında Kayhan Turan’ın parseline ilişkin imar haklarının korunmasını talep eden dilekçesi dışında, bahsettiği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. maddesine istinaden plan kapsamında etaplama yapılmasını talep eden ya da parseline özgü uygulama imar planı dosyasının onaylanmasını talep eden bir dilekçesi bulunmamaktadır. Kayhan Turan, başından beri böyle bir talebi yokken ve tek talebi kendi parselinin yapılaşma haklarının aynen korunmasıyken Marmara Depremi’ni sebep göstererek, hepimizin hassasiyetini kullanarak gün be gün gelişen ve değişen taleplerde bulunmaktadır.”