İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İktisat Kongresi’nin 100. Yılında yeniden 15-21 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği ve Ağustos 2022 tarihinden bu yana 4 farklı meslek grubuyla yapılan toplantılarla devam eden İktisat Kongresi Hazırlık Çalışmalarına paralel olarak Kadın ve İktisat Kongresi’nin ilk forumu düzenlendi.

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İzBB) İktisat Kongresi’nin 100. Yılında yeniden 15-21 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği İktisat Kongresi’ne paralel olarak yapılacak Kadın ve İktisat Kongresi’nin ilk forumu düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bütün işsizlik türlerine baktığımızda en fazla kadın işsizliğini görüyoruz. Bugün Türkiye’de her üç kadının birisi işsiz. Bugün çalışma çağındaki 32 milyon kadının sadece 6 milyonu kalıcı ve tam zamanlı istihdam ediliyor” dedi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde bugün yapılan toplantıya, İzBB Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Ege YDD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Kent Konseyi Başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç katıldı.

Forumda birçok farklı meslek grubundan kadın bir araya gelirken, açılış konuşmalarında, kadının çalışma hayatında yaşadığı sorunlara da dikkat çekildi ve toplumsal hayatta ikincil plana atılmasına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

NEPTÜN SOYER: KADINLARIN BİRÇOK SORUNU VAR

Açılış konuşmalarının ardından konuşan Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, tarım sektöründe kadınların yerine değinerek şunları söyledi:

“Ülkemizde farklı sektörler incelendiğinde çalışan kadın nüfusunun erkek nüfusuna neredeyse eşit olduğu tek sektörün tarım olduğu görülmektedir. Tarımda çalışan kişilerin yüzde 48’i kadın, yüze 50’si de erkektir. Bu alana en yakın sektör hizmet sektörüdür ki o sektörde çalışan kadın oranı sadece yüzde 28’dir. Tarım yapan kadın toplumun beslenmesinde, gıda güvenliğinde, aileye ekonomik katkı sağlamasında, ev içi ev dışı rolleri yerine getirerek sosyokültürel koşulların iyileşmesinde de fonksiyon sahibidir. Böylesi önemli görevleri üstlenen kadınların yaşamında ne yazık ki sosyal güvenlik uygulamalarından yoksun olmak, yoksullukla baş başa kalmak, emek yoğun işlerde çalışmak gibi birçok sorun vardır. Çünkü tarım sektöründe çalışan kadınların neredeyse yüzde 80’i ücretsiz çalışmakta. Bu durum, özellikle kadınlar hakkında ailelerde ve toplumda genel kanı olan ucuz iş gücü anlayışından kaynaklanmaktadır. Oysa en ağır işçinin başında gelir kırsalda kadının emeği.  Kadınlarımızın en çok önem verdiği konu değildir işin ağırlığı zorluğu. Tarım kendi işidir kadının. Yapılacaktır bir şekilde ancak gelecek kaygısı taşımaktadır birçoğu. Emekli olmaktır hayali. Başına bir olay geldiğinde veya hastaneye gittiğinde sosyal güvencesi olsun ister kadın. Tarım sektöründe çalışan kadınların sosyal güvencesiyle ilgili olarak bazı kazanımlar sağlanmıştır. Ancak bu konuya toplumda daha çok dikkat çekilmelidir.”

ADANA SAİMBEYLİ’DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU ADANA SAİMBEYLİ’DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

ÇERKEZOĞLU: “BUGÜN HER 3 KADINDAN BİRİ İŞSİZ”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye’de kadın emeği dediğimizde aslında üç başlıkla tarif edebilirim fazla ayrımcılık, güvencesizlik ve düşük ücret. Kadınlar olarak toplumsal hayatın tüm alanında yaşadığımız eşitsizliği, ayrımcılığı hiç kuşkusuz çalışma hayatında da görüyoruz. Kadınlar daha işe alım sürecinden başlayan bir ayrımcılık yaşıyor. Bir işe iki kişi başvurduğunda biri kadın biri erkekse her zaman öncelikli erkekler tercih ediliyor. Çalışma hayatına başladıktan sonra da hep erkek işçilerle aynı işi yaptığımız erkek işçilere göre daha düşük ücretle daha olumsuz koşullarda çoğu zaman evden, yarı zamanlı, kısmi zamanlı, kayıt dışı güvencesiz ve sendikasız çalışmaya mahkum edilen bir kadın topluluğu var. Bütün işsizlik türlerine baktığımızda en fazla kadın işsizliğini görüyoruz. Bugün Türkiye’de her üç kadının birisi işsiz. Bugün çalışma çağındaki 32 milyon kadının sadece 6 milyonu kalıcı ve tam zamanlı istihdam ediliyor. Yani kadınlar güvencesizliğin, işsizliğin ve her türlü ayrımcılığın kıskacında. Bunun temel nedeni de kadına özgü işler olarak tarif edilen ev işlerdir. Bunlar kadının iş hayatına katılımını azaltıyor.”

“KADININ HAYATIN HER ALANINDA GÜÇLENMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar ise şunları söyledi:

“Bizler burada birçok soruna değindik birçok sorunun çözümü konusunda hem fikir olduğumuzu ifade ettik. Eğitimden istihdama kadının çok yönlü güçlenmesi, toplumsal hayattan, ekonomiye politika yapıcılığı konusunda birçok çözüm önerisini burada sunmuş oldunuz. Biz TÜRKONFED olarak kadının hayatın her alanında güçlenmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Sadece 2023 yılındaki çalışmalara değinecek olursam özellikle iş dünyasında özellikle kadın hakları temelinde değil insan hakları temelinde çalışmayı ön görüyoruz ve buna dair bilincin ve bilgi birikiminin olduğunun farkındayız. Ama bu konuda bilgi birikimine sahip gönüllü işverenlerin ve iş dünyasının da bir yol haritasına ihtiyacı olduğunun farkındayız. Burada iş dünyası kadın komisyonu olarak bu anlamda gönüllü olan bizlerle beraber yol yürümek isteyen iş dünyası temsilcilerine bir yol haritası ve rehber sunma konusunda birlik içinde çalışıyoruz”