İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği “hak ihlali” kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

TİP Hatay Milletvekili olan Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay’ın, AYM’nin “hak ihlali” kararına karşın tahliye edilmemesine tepkiler sürüyor. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da AYM’nin kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında, yargıya duyulan güveni zedeledikleri, “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri iddiasıyla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na bugün suç duyurusunda bulundu.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN: "KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAFFET SANCAKLI’NIN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NDEN İSTİFASI İSTENMİŞTİR" MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN: "KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAFFET SANCAKLI’NIN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NDEN İSTİFASI İSTENMİŞTİR"

Suç duyurusu dilekçesinde, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına ‘uymama’ şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir” denildi.

YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU VE HSK’YA ŞİKAYET EDİLDİ

Saraç tarafından verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.