ÇAĞATAN AKYOL

HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol, HEDEP’in 12 Kasım’da yapılacak 2. Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ne katılım çağrısı yaptı. Birol, “Şimdi ayağa yeniden kalkıyoruz. Şimdi halk için, halk içinde, halkla birlikte bu büyük yürüyüşün İstanbul kısmını daha güçlü hâle getirmek için yürüyoruz. İstanbul’u bir barış, kadın, gençliğin özgürlük, emekçinin alın terinin kenti yapmak için; İstanbul’u Kürtlerin, Türklerin, Romanların, Çerkeslerin, Arapların, yani yaşayan bütün halkların kardeşçe bir arada yaşayabileceği bir kent hâline getirmek için mücadelemizin bayrağını kuşanıyor, kararlılığımızı bildiriyor ve İstanbul, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Kongresi’ni yapmak üzere yola çıkıyoruz” dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 15 Ekim'de yapılan 4. Olağanüstü Kongresi'nde ismini değiştirerek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) adını almıştı.

SAADET PARTİLİ BİTMEZ: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 17 EKİM'DE HASTANE BOMBALANDIĞI İÇİN İSRAİL'İ KINARKEN, OĞLUNUN GEMİSİ İSRAİL LİMANI'NA YÜKLEME YAPIYORDU" SAADET PARTİLİ BİTMEZ: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 17 EKİM'DE HASTANE BOMBALANDIĞI İÇİN İSRAİL'İ KINARKEN, OĞLUNUN GEMİSİ İSRAİL LİMANI'NA YÜKLEME YAPIYORDU"

HEDEP’in 15 Ekim’deki 4. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından partinin ilk yerel kongresi, 12 Kasım Pazar günü İstanbul’da yapılacak. Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek 2. Olağanüstü İstanbul İl Kongresi öncesinde bugün, HDP İstanbul İl binasında basın toplantısı düzenlendi.

HEDEP İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ile Kongre Komisyon Eş Sözcüsü Atilla Doğan’ın da katıldığı toplantıda HDP İstanbul İl Eş Başkanı İlknur Birol, kongre hakkında bilgi verdi. Kongrenin, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verenler açısından önemine dikkat çeken Birol, şunları söyledi:

“İSTANBUL, DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN BEŞİĞİ: 16 milyonluk büyük bir metropoldeyiz. Demokratik bir toplumun unsuru olabilecek bütün toplumsal kesimlerin ve temsillerin kalabalık bir nüfusta yer aldığı bir coğrafyadayız. İstanbul bir emek, kadın, genç, Kürt kenti. İstanbul, varlığı inkara uğramış bütün etnik kimliklerin ve halkların kenti. İstanbul, sermayenin en azgın biçimde yer bulduğu ve kendini sürekli genişletmek için sömürü koşullarını bir kuralsızlık rejimine dayandırarak at koşturduğu bir kent aynı zamanda. İstanbul, demokrasi mücadelesinin aynı zamanda beşiği. Burada yaprak kımıldasa Türkiye ve Kürdistan’a büyük rüzgarların esebileceğini oldukça iyi bildiğimiz bir tarihi geçmişe de sahip. Tarihinde de işgallere karşı çıkma, devrim ve demokrasi mücadelesinin ülkeye özgürlük rüzgarını estirebilecek mücadelelerin beşiği olma, ülkenin entelektüel kapasitesi, akademik ve bilimsel kapasitesinin en yoğun yaşandığı yer olma, üniversitelerin sokaklarında özgürlük şarkısını bolca söylediği bir tarihsel geçmişe sahip olma, faşizme geçit vermemek üzere sokak sokak, mahalle mahalle devrimcilerin halkla birlikte verdiği büyük mücadelelerin aynı zamanda önemli bir coğrafyası olma özelliği var.

ÖZGÜR GELECEĞİ KURMA İRADESİ GÖSTERENLERİZ: O yüzden İstanbul’da yaprak kımıldasa Türkiye ve Kürdistan’da rüzgar olur. O yüzden İstanbul’da güçlü bir örgütlenme ve mücadeleyi büyüttüğünüzde her yere son derece önemli, moral ve motivasyon kaynağı olur. Biz 100 yıllık büyük bir geleneği, demokratik siyaset alanında bileşen ve ittifak siyasetini oldukça genişleterek kurulmuş, mücadeleyi sokakta, sözü mecliste ve bütün diğer alanlarda halkın eşit ve özgür bir geleceği için kurma iradesi gösterenleriz. Biz Kürt siyasi hareketinin ana geleneğinin yansıdığı, Türkiye devrimci ve sosyalist hareketlerin geleneklerinin olduğu gibi yansıdığı ve aynı zeminde el ele girdiği, kol kola verdiği, birleştiği, birleşik mücadelede akit ettiği ve bunu ortak bir kanala soktuğu işte o büyük gelenekler toplamıyız. Biz, yok sayılan bütün toplumsal kesimlerin, bütün etnik kimliklerin, varlık mücadelesi veren bütün toplumsal kesimlerin kendi varlığını özgür ve eşit ifade ettiği bu ortak zeminiz.

MÜCADELE EDENLERİN TOPLAMIYIZ: Biz kadınların eşitlik mücadelesinin, bir toplumun özgürleşme mücadelesinin ana kilit halkalarından olduğunu bilerek, kadınlara yönelik onu ikincilleştiren, yok sayan, inkara dayanan, bedenini, emeğini ve kimliğini bir sömürge zemini gibi kullanan erkek egemenliği karşısında direnen o büyük kadın mücadelesi gücünün zeminiyiz. Bunu gösterenleriz. İşte biz, her türlü baskıya, her türlü zorlamaya, her türlü yok saymaya, inkara karşı direnenlerin, ezilenlerin mücadele edenlerin toplamıyız. Henüz eksiğiz, belki tamamlanmadık. Bu niteliğimiz, faşist baskı rejimlerinin ve sermayenin sürekli saldırısını üstüne çeken niteliklerdir. Bizim büyümememiz, bizim küçülmemiz, etkisizleşmemiz, toplumla daha genişlemek üzere buluşmamızı engelleyen çok çeşitli baskılarla yüz yüze kaldık. Cezaevlerinde binlerce arkadaşımız bu ulvi amacın, hedefin, zafere giden yolda verilmiş mücadelenin bedelini ödüyorlar. Yüzlerce, binlerce arkadaşımız sürgünlerde, belki de yaşadığı topraklarda özgür nefes alma hayalini kurarak yaşıyorlar.

BU ZEMİNDE KÜRT HALKININ ONURLU DİRENİŞİ VAR: Bu mücadelede, sokak ortasında çocuğunun cesedini kucaklayıp durmak zorunda kalan annelerin gözyaşının izi var. Bu zeminde, bu mücadelede Kürt halkının on yıllara dayanan hak mücadelesini savaş, şiddet ve çatışmayla bastırmak üzere büyük saldırganlık gösteren inkarcı devlet aklının ve saldırgan siyasetinin karşısında dimdik ayakta duran Kürt halkının onurlu direnişi var. Gençlerin direnişi var. Gelecek arayan, umut arayan, başka bir hayatın mümkün olduğunu bilen gençlerin arayışı var bu mücadelede. Biz bunların toplamıyız. Biz, bütün ezilenlerin birlik zeminiyiz. Bu zemini zaman zaman yalpalayacak şekilde saldırıya uğratanlar da bilmelidir ki, eğer bir yerde yalpalıyorsak ve hatta düştüysek en iyi ayağa kalkmayı bilenleriz. Şimdi ayağa yeniden kalkıyoruz. Şimdi halk için, halk içinde, halkla birlikte bu büyük yürüyüşün İstanbul kısmını daha güçlü hâle getirmek için yürüyoruz.

GERÇEK BİR HALK PARTİSİ HÂLİNE GETİRMEYE DAVET EDİYORUM: İstanbul’u bir barış, kadın, gençliğin özgürlük, emekçinin alın terinin kenti yapmak için; İstanbul’u Kürtlerin, Türklerin, Romanların, Çerkeslerin, Arapların, yani yaşayan bütün halkların kardeşçe bir arada yaşayabileceği bir kent hâline getirmek için mücadelemizin bayrağını kuşanıyor, kararlılığımızı bildiriyor ve İstanbul, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Kongresi’ni yapmak üzere yola çıkıyoruz. Herkesi bu yolculuğa bir kere daha davet ediyorum. Herkesi bu partinin mücadele geleneğinde, bir ucunda kendine yer bulmaya, taşın altına elini koymaya, bu kavganın aynı zamanda sahibi olmaya, kendiyle büyütmeye, kendimizin partisi diye adlandırılan partimizi bir gerçek halk partisi hâline getirmeye ve büyütmeye bir kere daha davet ediyorum.

PARTİMİZDE ÖRGÜTLENİN: Sevgili kadınlar, özgürlük ve eşitlik mücadelesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nde birlikte olalım. Sevgili gençler, verdiğiniz mücadeleler çok büyük. Geleceğinizi arıyorsunuz. Birlikte arayışımız olsun. Partimize buyurun, gelin. Partimizde örgütlenin. Sevgili emekçiler, ‘Alın terinden daha değerli bir şey yoktur’ diyen, düsturu bu olan bu partinin en büyük ortaklarındansınız. Hepinizi partiye davet ediyoruz. Bu güç ve kararlılıkla 12 Kasım günü Yahya Kemal Beyatlı Salonu’nda dosta, düşmana bu partinin gerçek bir halk partisi olduğunu göstermek üzere şenlikle, şovla, gösteriyle, sloganla, neşeyle ve alayla buluşmaya davet ediyor ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu