1974 yılında doğan Hakan Erkaya, 1997 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 1998 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Asistanlığı döneminde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi anabilim dalında ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Nöroloji anabilim dalında çalıştı.2003 yılında "Acil Kurtarma Ekiplerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu"tezi ile uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatri uzmanı oldu.
              2003 yılında askerlik hizmetini ŞIrnak Asker Hastanesinde tamamlayan Dr.Erkaya, mecburi hizmet kapsamında 2004 yılında çalışmaya başladığı Burdur Devlet Hastanesinde çalışırken aynı zamanda özel muayenehanesinde de 2007 yılına kadar çalışmaya devam etti. Aynı dönemde sağlık bakanlığına bağlı olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) katılarak eğitim aldı, sonraki dönemde de medikal kurtarma ekiplerine afet psikolojisi eğitimleri verdi.
             2007-2009 yılları arasında NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesinde, 2009-2011 yılları arasında NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Etiler Polikliniğinde çalıştı.
             2012 yılında Prof.Dr.Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlayan Dr.Erkaya, 2013 yılında hastanedeki görevinden ayrılarak özel kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.

http://hakanerkaya.com/default.asp