BAKAN GÜL: “ISRARLI TAKİP FİİLLERİNE İLİŞKİN YENİ BİR SUÇ İHDASI, ÇALIŞILAN BAŞLIKLAR ARASINDA"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, trafik magandalığı gibi fillere ceza artırımının gündemlerinde olduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir adliye kuracaklarını açıklayan Gül, finans ve sendika ihtisas mahkemeleri oluşturacaklarını duyurdu. ‘Israrlı takip’ suçunun ayrıca ve daha ağır cezalandırılmasını da gündemlerine aldıklarını belirten Gül, “Özellikle kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ısrarlı takip fiillerinin de ayrıca daha ağır cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç ihdası da yine çalışılan başlıklar arasındadır” dedi.

Gündem 24.11.2021, 15:49
BAKAN GÜL: “ISRARLI TAKİP FİİLLERİNE İLİŞKİN YENİ BİR SUÇ İHDASI, ÇALIŞILAN BAŞLIKLAR ARASINDA"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, trafik magandalığı gibi fillere ceza artırımının gündemlerinde olduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir adliye kuracaklarını açıklayan Gül, finans ve sendika ihtisas mahkemeleri oluşturacaklarını duyurdu. ‘Israrlı takip’ suçunun ayrıca ve daha ağır cezalandırılmasını da gündemlerine aldıklarını belirten Gül, “Özellikle kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ısrarlı takip fiillerinin de ayrıca daha ağır cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç ihdası da yine çalışılan başlıklar arasındadır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesap ve 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler başladı. HDP Milletvekilleri, Bakan Gül’ü, üzerinde “AİHM kararları uygulansın” yazan dövizlerle karşıladı. Komisyonda sunum yapan Bakan Gül, şunları söyledi:

84 MİLYONUN ANAYASASINI YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ: "İnsan Hakları Eylem Planı ile yeni bir anayasaya olan ihtiyaca vurgu yapmıştık. Bize göre; millet iradesinin bir daha ipotek altına alınmaması için, bütün demokratik kazanımların en güçlü güvenceye kavuşması için yeni ve sivil bir anayasa, siyasetin önündeki en önemli sorumluluklardan biridir. Bu sorumluluk, siyaset kurumuna partiler üstü bir ödev vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın tüm partilere yaptığı çağrının arkasında da bu hassasiyet, bu anlayış bulunmaktadır. Kabul etmek gerekir ki darbe dönemlerinin ruhu, 82 Anayasası’na, millete ve siyaset kurumuna güvensizlik olarak yansımıştır. Bu yansımanın izlerini silmek için birçok değişiklik de yapılmış, ancak anayasadaki bu vesayetçi anlayış bütünüyle giderilebilmiş değildir. Hâlihazırda demokrasi anlayışımız, bu anayasanın sunduğu perspektifin çok ilerisinde bulunmaktadır. Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Demokrasinin bir gereği olarak hukukun herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması, çoğulculuğun ve farklılığa saygının esas alınacağı bir anayasaya milletimizin ihtiyacı vardır. Bu perspektifle milletin sesinden, sözünden ürkerek değil, milletin sesi ve sözünden güç alarak özgürlüklerimizi geliştirmek için ve mevcut hakları daha da anayasal güvence altına almak için yeni ve sivil bir anayasayı, 84 milyonun anayasasını, toplumsal sözleşmesini yapma kararlılığındayız. Bunu da Gazi Meclis’imizin hayata geçireceğine inanıyoruz."

“TUTUKLAMAYA İTİRAZLAR ARTIK ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNE YAPILACAK”

4. Yargı Paketi’yle ceza adaleti sistemi ve sulh ceza hakimliklerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldığını belirten Gül, şöyle devam etti:

“Nerede bu konular tartışılsa ‘dikey itiraz gelmeli’ şeklinde öneriler vardı. Sulh ceza hâkimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı ‘dikey itiraz usulü’ getirilmiştir. Yani sulh ceza hâkimliklerinin belirtilen kararlarının, itiraz halinde yine sulh ceza hâkimliklerince incelenmesi yönündeki uygulamayı kaldırmış olduk. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, artık tutuklamaya itirazlar, asliye ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilecek. Yani tutukluluğa itiraz, artık bir üst mahkemede yapılacaktır.

TUTUKLULUĞA AZAMİ SÜRE: 1. Yargı Paketi’nde, tutukluluğa azami süre getirdik. Bu sürede tamamlanamayan bir soruşturmada tutuklama devam etmeyecek. Bu düzenlemeden önce, soruşturma aşamasında yani dava açılmadan, kişiler bazı suçlar için yedi yıl tutuklu kalabiliyordu. Yine aynı amaca yönelik olarak adli kontrol tedbiri de revize edilmiştir. Yapılan değişiklikle ‘konutu terk etmeme’ adlî kontrol yükümlülüğünün cezadan ‘mahsup’ edilebilmesine imkân tanınmıştır. Adlî kontrol tedbirinin devam edip etmeyeceği hususunun en geç ‘4 aylık aralıklarla incelenmesi’ bir diğer yenilik olmuştur. Bu sayede, tıpkı tutuklama tedbirinde olduğu gibi, adli kontrolde de bu kararın hâkim tarafından yeniden incelenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu süre dolduğunda kişi hakkında adli kontrol tedbiri kaldırılacaktır.”

“TRAFİK MAGANDALIĞINA CEZA ARTIRIMI”

Ceza Hukuku Bilim Komisyonu oluşturulduğunu söyleyen Gül, “Toplum huzurunu koruyan mevzuat hükümlerini gözden geçireceğiz. Örneğin trafik magandalığı gibi fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır” dedi. Gül, sunumunu şöyle sürdürdü:

KİŞİSEL VERİLERE MAHREMİYET, İFŞAYA SON: “Suçsuzluk karinesi ve insanımızın lekelenmeme hakkı, adalet hizmetlerindeki temel önceliklerimiz arasındadır. 2017 yılında CMK’da yaptığımız değişiklikle hiç kimsenin haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalara muhatap olmamasını sağladık. Böylece uzun yıllardır konuşulan lekelenmeme hakkı, 2017’den beri çok daha güçlü bir koruma halkasına sahip oldu. Bu müessese, insanın şeref ve haysiyetini korumamızın ve insan onurunu el üstünde tutmamızın da en etkili araçlarından biridir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar, 472 bin ‘soruşturmaya yer olmadığına dair karar’ verilmiştir. Yani 472 bin vatandaşımızın evine, işyerine, devlet memuru ise dairesine, işçiyse fabrikasına kolluk gitmemiş, bu insanlar haksız yere savcının huzuruna çıkartılmamıştır. Bu müessese olmasaydı, binlerce vatandaşımız haksız ve mesnetsiz isnada maruz kalacak, yargı da şahsi husumetlere ya da kişisel çekişmelere alet edilecekti. Bir diğer ifadeyle; lekelenmeme hakkını getirmeseydik, 472 bin vatandaşımız ‘şüpheli’ olacaktı. 84 milyon vatandaşımızın şerefi, onuru, itibarı devlete emanettir. Bunun için, lekelenmeme hakkını daha etkili korumaya matuf mevzuat önerileri, değişmeyen çalışma başlıklarımızdandır. Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun, hiçbir şekilde insanın mahreminin ifşası kabul edilemez. İnsanın kişisel verilerine, mahremine saygı, hukukun esasıdır. Bu, ceza muhakemesinin en hassas olması gereken sınırdır.

KAYITLAR İMHA EDİLECEK: Yine iletişim kayıtları, eskiden sadece savcı takipsizlik kararı verince yok ediliyordu. Bunu, beraat kararları için de son yargı paketinde getirdik. Bu kanunlaştı, uygulayamaya da artık başladı. Vatandaş beraat almış, ama mahkeme kayıtlarında yıllarca o dinleme kayıtları dosyada kalabiliyordu. Artık bu kayıtlar imha edilecek. Bu kapsamda, sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelden, havaalanından yakalama gibi işlemlere son verdik. Artık mesai saatleri dışında yakalanan kişiler, yargı mercilerine gelip ifade vermeyi taahhüt etmeleri durumunda Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere serbest bırakılıyorlar. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021 tarihinden bu yana 9 bin 351 vatandaşımız, taahhüt vererek serbest kalmıştır.

2022 YILINDA SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NA DA BİR ADLİYE KURACAĞIZ: Vatandaşımızın hukuk güvenliğini ve itibarını korumaya yönelik reform adımlarımızdan biri de İstanbul Havalimanı adliyesi olmuştur. Yaklaşık 15 bin kişi hakkında burada adli işlemler yapılmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız.

ARTIK AVUKATLAR UZLAŞTIRMA YAPACAK: 2019 yılında uzlaşmanın kapsamını genişletmiştik. Sadece bu yıl, uzlaştırma müzakerelerine getirilen dosyalardan 194 bin 924’ünde uzlaşma sağlanmış. Şu an sistemde 27 bin 403 uzlaştırmacı bulunmaktadır. Halen görev yapanların da kazanılmış haklarını koruyarak bu görevin avukatlar tarafından yapılmasının doğru olacağına inanıyoruz.

“ISRARLI TAKİP FİİLLERİ DAHA AĞIR CEZALANDIRILACAK”

Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları’ kurduk. Bu bürolar, halihazırda 81 il, 134 ilçe adliyesinde faaliyet göstermektedir. Soruşturmaların, buralarda görevlendirilen uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülmesini sağladık. İlave olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından tedbir mahkemeleri hayat geçirildi. Yani görevi sadece tedbir taleplerine bakmak olan mahkemeler oluşturuldu. 763 hakim tedbir kararlarına bakmakla görevlidir. Aile içi şiddet bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları ile tedbir kararlarına bakmakla görevli hâkimlere, uygulama birliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitimler verilmektedir. Son 3 yılda bu eğitimlere 7 binden fazla hakim ve savcı katılmıştır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışma çerçevesinde, tedbir kararlarının kolluk aracılığıyla kişilere tebliğ edilebilmesi uygulamasını da başlattık. Tekrarlanan şiddetle etkin mücadele etmek için de bazı uygulamalar geliştirdik. Taraflar hakkındaki tedbir geçmişi, artık sistem tarafından otomatik olarak ekrana yansıtılıyor. Bu konuda önemli bir düzenleme de 4. Yargı Paketi ile getirildi. Yeni düzenlemeyle eşe karşı işlenen suçların cezasında yer alan cezayı artırıcı nedenlerin, boşanılan eşi de kapsaması sağlandı. Yine bu kapsamda, özellikle kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu ısrarlı takip fiillerinin de ayrıca daha ağır cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç ihdası da yine çalışılan başlıklar arasındadır. Bu konunun da yine Gazi Meclis’imde kanunlaşacağına inanıyoruz.”

ÇOCUK İCRASINA SON VERİLECEK: Hepimizin arzusu, tarafların medeni şekilde çocuklarıyla kişisel ilişki kurabilmesidir. Ama bir taraf çocuğu göstermeyince, diğer tarafın devlet otoritesi ile çocuğunu görme hakkını temin etmesi normaldir, doğaldır. Bu konudaki devlet otoritesinin, icra dışında bir yolla olması gerektiği düşüncesindeyiz. İcra ve çocuk kelimesinin yan yana gelmesini bile asla doğru bulmuyoruz. 90 yıldır süren bu mekanizmaya da bugün Gazi Meclis’imizde görüşülen bu yargı paketiyle son verilmiş olacaktır.

“UZUN YARGILAMALARDAN KAYNAKLI ZARARLAR İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONU TARAFINDAN GİDERİLECEK”

Makul sürede yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biridir. Şu an hedef sürelere uyulma oranının, genel olarak memnuniyet verici olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Genel itibariyle yargı mensuplarının büyük bir kısmının hassas davrandığını görüyoruz. Ancak bazı yargılamaların maalesef makul sürelerin üzerinde sürdüğü de bir gerçek. HSK, hedef süreye uyumu terfide dikkate alan bir ilke kararı almıştır. Bu karar, 7 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yine önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalardan biri de uzun yargılamalardan kaynaklı zararların, Anayasa Mahkemesi’ne ve diğer mahkemelere gerek kalmaksızın bakanlığımızca oluşturulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu tarafından kısa sürede giderilmesini planlıyoruz. Yargılama makul süreyi aşmışsa, bu bir hak kaybıdır ve vatandaş dava yoluna gitmeden bu hakkını almalıdır.

BOŞANMA DAVALARI KISA SÜREDE SONA ERECEK: Bazı davalarda sürenin uzamasından doğan mağduriyet, tarafların hayatına doğrudan tesir etmektedir. Bu konuda akla gelen ilk örnek boşanma davalarıdır. Boşanma davalarının, tazminat ve velayet gibi taleplerden dolayı uzadığını ve böylelikle ilave mağduriyetlere sebebiyet verdiğini gözlemliyoruz. İki taraf da boşanma konusunda kararlı, ancak sair hususlarda anlaşamadığı için uzayıp giden çekişme, kadına da erkeğe de ve varsa çocuğa da ilave külfetler getirmektedir. İki taraf da boşanmak istiyorsa, bu boşanma iradesini hakim huzurunda söylediyse artık diğer hususları başka bir yargısal işleme tabi tutacak, ama boşanma kararını gecikmeksizin vererek kişilerin medeni halleriyle ilgili gecikmeden karar verilmesi hususunda çalışmalarımızı da son hale getirmiş durumdayız.

FİNANS VE SENDİKA İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK: Özellikle ihtisas mahkemelerinde uzmanlaşmaya büyük önem veriyoruz. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Yine sendikal uyuşmazlıklara ilişkin de sendika ihtisas mahkemelerini de yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız.”

banner257
Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Oturduğunuz binanın 6.5 ve üstü büyüklüğünde bir depreme dayanacağını düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak 06:34
Güneş 08:05
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@