İKİNCİ TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI İKİNCİ TUR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay maden sularındaki arsenik miktarı ve sağlıklı olmayan koşullarda dinlendirildiği iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Kızılay’ın maden suyunda insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek miktarda arsenik tespit edildiğinin ortaya çıkmasının ardından bakanlığınızca Kızılay üzerinde herhangi bir yaptırımınız olmuş mudur? Maden suyu fabrikasında, maden suyunun dinlendirildiği bölümde bulunan, havuz olarak adlandırılan alanın duvarları ve tavanındaki rutubet, kirlilik, hijyenden uzak görüntülerden, maden suyunun depolandığı alanın yosunlaşması görüntülerinden bakanlığınızın bilgisi var mıdır” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay tarafından üretilen maden sularının sağlıksız koşullarda depolandığı ve içinde çok yüksek oranda arsenik bulunduğu iddialarıyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. İlgezdi, iddialarla ilgili Sağlık Bakanı Farettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na da soru önergesi verdi.

İlgezdi açıklamasında, herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması için tüketime sunulan içme sularından arsenik düzeyinin sınır değeri aşmaması gerektiğine işaret ederek “Fakat ne yazık ki bu mümkün olmamış. Olması gerekenin 2 katı arsenik içeren maden suları, adeta zehir gibi marketlerde raflardaki yerini almıştır. Üstelik fabrikada maden suyunun dinlendirildiği bölümde havuz olarak adlandırılan alanın duvarlarındaki rutubet ve kirlilik bizleri halk sağlığı açısından endişelendirmektedir” dedi.

“HALK SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN BİR SAĞLIK SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Akkuş İlgezdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halk sağlığını etkileyen ve çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bu konuyu sadece yüksek miktarda arsenik içeren maden sularına indirgeyemeyiz. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün denetim bulgularını, söz konusu maden suyunun analiz ettirilip ettirilmediğini ve analiz sonuçlarının ne olduğunu da ayrıntılarıyla bilmemiz gerekir. Sorun Kızılay Maden Suyu ile sınırlı da olmayabilir. Hem diğer şişelenmiş maden sularının hem de içme sularının ne sıklıkla denetlendiği ve analiz sonuçlarının ne olduğu bilinmemektedir. Ülkemizde halkın sağlığını önceleyen ve halkın bilgi alma hakkını gözeten sağlık politikalarının uygulandığı bir sağlık sistemine ihtiyacımız var.

“ARSENİK DERİ VE AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLABİLİR”

Dünya Sağlık Örgütü, arseniği halk sağlığı açısından endişe yaratan en tehlikeli 10 kimyasal arasında sınıflandırdı. Yüksek seviyelerde arsenik içeren yeraltı suları, bu suyla hazırlanan gıdaların ve yine bu su kaynaklarıyla sulanan gıda mahsullerinin tüketimi yoluyla, insanlar yüksek miktarda arseniğe maruz kalmaktadır. Bir tahmine göre, yalnızca Bangladeş'te yılda yaklaşık 43 bin ölüm, kronik arsenik zehirlenmesine bağlanmaktadır. Su ve gıda ile uzun süreli arseniğe maruz kalınması kronik arsenik zehirlenmesine yol açabilir. Arsenik deri kanseri hastalığının yanı sıra mesane ve akciğerlerde de kanser hastalığına neden olabilir. Ayrıca anne karnında ya da erken çocukluk döneminde arsenik etkilenimi, kanserler, akciğer hastalıkları, kalp krizleri ve böbrek yetmezliği nedeniyle erken yaşta ölümlere neden olabilmektedir.

“OLMASI GEREKENİN 2 KATI ARSENİK İÇEREN MADEN SULARI, ZEHİR GİBİ RAFLARDAKİ YERİNİ ALMIŞTIR”

Herhangi bir sağlık sorununa yol açılmaması için tüketime sunulan içme sularında arsenik düzeyinin sınır değeri aşmaması gerekiyor. Fakat ne yazık ki bu mümkün olmamış. Olması gerekenin 2 katı arsenik içeren maden suları, adeta zehir gibi marketlerde raflardaki yerini almıştır. Üstelik fabrikada maden suyunun dinlendirildiği bölümde havuz olarak adlandırılan alanın duvarlarındaki rutubet ve kirlilik bizleri halk sağlığı açısından endişelendirmektedir. Tüm bu iddiaların açığa kavuşması ve konunun ilgili bakanlıkça denetlenmesi amacıyla Sayın Bakan Fahrettin Koca’ya verdiğimiz soru önergesinin ve konunun takipçisi olacağız.”

"KIZILAY ÜZERİNDE HERHANGİ BİR YAPTIRIMINIZ OLMUŞ MUDUR?"

İlgezdi, soru önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Kızılay maden suları son 3 ay içerisinde hangi marketler zincirine ve hangi küçük işletmelere verilmiştir ve kaç şişe maden suyu dağıtıma yollanmıştır?

Dağıtılan Kızılay maden sularının kaçına laboratuvar analizi yaptırılmıştır? Kaçına yaptırılmamıştır? Analiz sonuçları nedir?

Kızılay’ın maden suyunda insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek miktarda arsenik (ağır metaller) tespit edildiği ortaya çıkmasının ardından bakanlığınızca Kızılay üzerinde herhangi bir yaptırımınız olmuş mudur?

"BAKANLIĞINIZ KONUYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ MIDIR?

Bakanlığınız konuya ilişkin soruşturma başlatmış mıdır? Olması gerekenin iki katı arsenik içerdiği için bir zehre dönüşen Kızılay maden sularını dağıtıma çıkaran sorumluların tespiti yapılmış mıdır? Haklarında işlem başlatılmış mıdır?

Migros Kızılay’dan aldığı maden sularına analiz yaptırması çok yerinde bir tutum olmakla birlikte bu analizi yaptırmadan yüklü miktardaki maden sularını tüketime sunsaydı bunun insan sağlığına olumsuz etkileri bakanlığınızca nasıl telafi edilecekti? Bugün dağıtımı yapılan Kızılay maden sularında, olması gerekenin iki katı arsenik içeren ne kadar maden suyu vardır?

"KIZILAY MADEN SULARININ TOPLATILMASINA İLİŞKİN BAKANLIĞINIZCA BİR GİRİŞİMDE BULUNULMUŞ MUDUR?"

Piyasada satışa sunulmuş tüm Kızılay maden sularının toplatılması ve laboratuvar analizine sokulmasına ilişkin bakanlığınızca bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmadıysa nedeni nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, arseniği halk sağlığı açısından endişe yaratan en tehlikeli 10 kimyasal arasında sınıflandırdığı bilinmektedir. Kızılay maden sularından kaynaklı yüksek miktarda arsenikten zehirlenen vaka tespit edilmiş midir?

Mevzuata göre üç ayda bir denetlemesi gereken Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 2019’dan bu yana denetim bulguları nedir? Söz konusu madensuyu kaç kez akredite laboratuvarda analiz edilmiştir ve analiz sonuçları nedir?

"MADEN SUYUNUN DEPOLANDIĞI ALANIN YOSUNLAŞMASI GÖRÜNTÜLERİNDEN BAKANLIĞINIZIN BİLGİSİ VAR MIDIR?

Maden suyu fabrikasında, maden suyunun dinlendirildiği bölümde bulunan, havuz olarak adlandırılan alanın duvarları ve tavanındaki rutubet, kirlilik, hijyenden uzak görüntülerden, maden suyunun depolandığı alanın yosunlaşması görüntülerinden bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Söz konusu hijyenik olmayan depo görüntülerinden bilginiz var ise bakanlığınızca bir denetiminiz olmuş mudur? Olmadıysa denetim ve soruşturma için neyi bekliyorsunuz?

Fabrikada maden suyu üretiminde çalışan personele, 21 Mart’tan 27 Mart Pazartesi günü sabah 08.00’a kadar üretime ara verildiği bildirildiği bilgisi doğru mudur? Neden üretimin durdurulması kararı alınmıştır?”