MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, mahkeme kararıyla görevine dönen Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Yücel’e yıldırma politikası uygulandığını belirterek, “Yüksek lisans, doktora tez danışmanlıkları tek tek elinden alınıyor. Anayasa hukuku 1, anayasa yargısı dersleri ki bu alana ömrünü vermiş, eğitim çalışmaları, bilimsel araştırmaları bağlamında ömrünü vermiş hocalarımızın elinden alınıyor. Kabul edilebilir bir şey değil. İtirazımızı buradan yapıyoruz” dedi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yücel’in mahkeme kararıyla göreve dönmesinin ardından kendisine ders verilmemesi ve tez danışmanlıklarının elinden alınmasına düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi. Kurul, şunları söyledi:

“ÜNİVERSİTELER CİDDİ BİR NİTELİKSİZLEŞME YAŞIYORLAR”

“Kendisi anayasa hukuku üzerinde çalışma yürüten bir akademisyen. Anayasa yargısı üzerine çalışan bir akademisyen. Anayasa Mahkemesi’nin konusu olan her şey bu hocamızın dersinin içerisinde bir kavram, bir ders süresi, bir araştırma konusu olabilir. Akademik özgürlükler bunun gereğini yerine getirmek için vardır. Dünya üniversiteleri akademik özgürlükler için mücadele ederken Türkiye’de, Türkiye’yi ilerletmesi gereken üniversiteler siyasal iktidar tarafından o tarihsel tutumu geriye doğru sardırıldığı bir sürece doğru evriliyor. Üniversitelerin kalitesi de uluslararası üniversite sıralamalarında sonlara düşerek açıkça ortaya çıkmış oluyor. Üniversiteler ciddi bir niteliksizleşme yaşıyorlar.

“ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ SORUN OLARAK NİTELENDİRİYOR”

Bülent Yücel, bir ders Anayasa Mahkemesi konusu olan dersin bir sorusu haline getiriliyor. HDP’nin kapatılması davası. Mevcut hukuki düzenlemeler içinde olağan gibi gözüken bir süreç üniversite yönetimi olarak sorun olarak nitelendiriliyor. Üniversite tarafından bir yandan idari soruşturma bir yandan ceza soruşturması gerektirecek bir süreç başlatılıyor. Bu sürecin ardından yargı yolu açılıyor. İdari soruşturmada çok düşük bir ceza veriliyor. Diğer soruşturmada ise öğretim üyesini uzaklaştıracak yöntemler başlıyor.

“YILDIRMA POLİTİKASI İLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Doç. Dr. Bülent Yücel hakkını aramaya girişiyor. Ve iptal davasını veriyor mahkeme. Yani bunda bir sorun yok diyor mahkeme. Öğretim üyesi toplumsalın her sorununu derslerinin gündemi yapabilir. Hukuk fakültesinde görevine başlıyor mahkeme kararıyla. Fakat bu kez daha ince ince bir yıldırma politikası ile karşı karşıya kalıyor. Yüksek lisans, doktora tez danışmanlıkları tek tek elinden alınıyor. Anayasa hukuku 1, anayasa yargısı dersleri ki bu alana ömrünü vermiş, eğitim çalışmaları, bilimsel araştırmaları bağlamında ömrünü vermiş hocalarımızın elinden alınıyor. İtiraz etmesine rağmen ders programı değiştirilebilecekken bu yapılmıyor, dersleri elinden alınıyor.

“HOCAMIZIN ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞMASI ORTADAN KALDIRILIYOR”

Kime veriliyor dersiniz? Hukuk fakültesi bitirmiş ama daha sonra kamu yönetimi çalışmış bir başka hocaya veriliyor. Hukuk alanda çalışmalar yürüten Bülent Yücel hocamızın öğrencileri ile buluşması ortadan kaldırılmış oluyor bu süreçte. Evet maaşını alsa dahi üniversite öğretim üyesi olarak onun emeğini değersizleştiren, onun emeğiyle öğrencileriyle buluşmasını sağlayan bir öğretim üyemiz edilgenleştiriliyor. Kabul edilebilir bir şey değil. İtirazımızı buradan yapıyoruz.”

 

Kaynak: anka