Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), 29 Eylül- 1 Ekim günleri arasında Ankara'da "Yükseköğretim Çalıştayı" düzenleyecek. Yaklaşık 40 farklı başlık altında düzenlenecek ve akademisyenlerin de katılacağı çalıştayda, yükseköğretimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak.    

Eğitim-İş, 29 Eylül-1 Ekim günleri arasında Ankara’da "Yükseköğretim Çalıştayı" düzenleyecek. Eğitim-İş, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu çalıştay ile sorunları topluca ele alıp mücadele ve çözüm yollarını geniş katılımlı bir çalıştay ile hep birlikte örmenin çabası içindeyiz. 

Afiş, bülten ve broşür çalışmaları ile başlayan, aktif örgütlenme programları ve Yükseköğretim Komisyonu’nun oluşumu ile devam eden ve nihayet Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı düzenlemesi aşamasına ulaşan mücadelemiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecek, haklı ve meşru mücadelemiz yeni boyutlar kazanarak sürecektir.
İletişim: TSK Birliği vurulduğu dezenformasyondan ibaret! İletişim: TSK Birliği vurulduğu dezenformasyondan ibaret!

Yaklaşık 40 farklı başlık altında yükseköğretimin sorunlarına değineceğimiz Eğitim-İş Yükseköğretim Çalıştayı hem sorunların tartışıldığı hem de sorunlara karşı çözüm önerileri ve mücadele yöntemleri örmenin tartışıldığı bu çapta ilk toplantıdır. Yükseköğretim sorunlar yumağının tüm yönleriyle ele alınıp çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmiş olmasına karşın sorunların tümüne tek çalıştayda değinmenin imkansızlığını gördük. Bu çalıştay bir başlangıç, Eğitim-İş bundan sonra düzenli olarak yükseköğretimin sorunlarına ilişkin çalıştay, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemeye, mücadeleyi ilmek ilmek hep birlikte örmeye devam edecektir. Saraylarda kısık sesle değil alanlarda gür sesimizle haykıracağız, hep birlikte mücadele edecek ve hep birlikte kazanacağız."