Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki yetiştiricilere, hayvancılık faaliyetlerinin devamını sağlamak, verimliliği arttırmak ve hayvan sağlığı ile refahını temin etmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için hayvan başına 500 lira, küçükbaş için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.  

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki yetiştiricilere, hayvancılık faaliyetlerinin devamını sağlamak, verimliliği arttırmak ve hayvan sağlığı ile refahını temin etmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için hayvan başına 500 lira, küçükbaş için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla 6 Şubat 2023-31 Aralık 2023 döneminde bir defaya mahsus yem desteği yapılmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan hayvan kayıt sistemi (TÜRKVET) veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmek üzere yem desteği verilecek.

DESTEKLEME ÖDEMESİ BİR DEFAYA MAHSUS YAPILACAK

Yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş (sığır, manda) için hayvan başına 500 lira, küçükbaş (koyun, keçi) için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

NGS'nin kor tutucusu inşaat alanında NGS'nin kor tutucusu inşaat alanında

USUL VE ESASLAR BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Tarım ve orman müdürlüklerince hayvan miktarlarına ilişkin onaylanan hak edişe esas icmal listeleri, ilgili il tarım ve orman müdürlüğü tarafından bakanlığa gönderilecek. Hak ediş düzenlenmesine ve depremden etkilenen yerleşim yerlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek. Onaylı hak edişe esas icmal listelerinde belirtilen tutarlar, yetiştiricilere bakanlık tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

ÖDEMELER İÇİN KAYNAK BAKANLIĞIN DESTEKLEME BÜTÇESİNDEN SAĞLANACAK

Desteklemeye ilişkin ödemeler için gerekli kaynak, bakanlığın hayvancılık desteklemeleri için ayrılan destekleme bütçesinden karşılanacak. Haksız yere yapılan ödemeler, ödeme tarihinden itibaren, gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. Karar 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.