Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından idari izinli sayılan afet bölgesindeki kamu çalışanları, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları saklı tutulacak.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından idari izinli sayılan afet bölgesindeki kamu çalışanları, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları saklı tutulacak.

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI'DAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DEPREM GENELGESİNE TEPKİ: "JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNİN YOK SAYILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ" JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI'DAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DEPREM GENELGESİNE TEPKİ: "JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNİN YOK SAYILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

'Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Genelgeye göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

İDARİ İZİNLİ SAYILANLAR, GÖREVLERİNİ FİİLEN YERİNE GETİRMİŞ KABUL EDİLECEK

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.