AHMET ÜN

(TUNCELİ) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Hozat ilçesine bağlı Derviş Cemal köyünde Alevilerin kutsal mekan olarak gördükleri türbenin yakınlarında maden arama çalışmasını soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Kordu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a “Dersim halkı ve Alevilerin kutsal saydığı Derviş Cemal Türbesi’nin zarar görme riskine karşı projenin sürdürülmek istenmesinin gerekçesi nedir” diye sordu.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Tunceli’nin Hozat ilçesi Derviş Cemal köyünde yapılması planlanan maden ocağıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Maden ocağının yapılacağı yerin Derviş Cemal Türbesi’ne yakın olmasının yanı sıra mera alanı olması nedeniyle yoğun bir şekilde hayvancılık ve tarım yapıldığını kaydeden Kordu, söz konusu faaliyetle köylülerin inanç alanıyla birlikte tarımsal üretim ve hayvancılık yaptıkları geçim alanlarının tahrip edilmek ve insansızlaştırılmak istendiğini belirtti.

Özel bir şirket tarafından gerçekleştirilmesi planlanan mermer ocağı işletmesinin başta köylüler ve çevreciler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin tepkisine neden olduğunu aktaran Kordu, “Enerji projeleri ve yatırım amaçlı bu tür projelerin, hayata geçirildiği bölgede ekolojik denge ve doğa üzerinde geri dönüşü olmayan ağır bir tahribat yarattığı gibi bölge halkının inancı gereği kutsal saydığı ziyaret ve ocakların da yok olmasına neden olmakta ve geçim kaynaklarının dayandığı alanlar yok edilince köylüler göç etmek zorunda kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Kordu, Bakan Bayraktar’a şu soruları yöneltti:

“-Nama Grup Metal A.Ş. tarafından Derviş Cemal Köyü’nde işletilen maden ocağının ÇED raporu için belirlenen bilirkişilerin ÇED raporuna olumlu rapor verecek şekilde belirlendiği iddiası doğru mudur?   Söz konusu bilirkişi üyeleri hangi ölçütlere göre belirlenmiştir?

Bakan Tunç, TAG Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin "soruşturma başlatıldığını" duyurdu  Bakan Tunç, TAG Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin "soruşturma başlatıldığını" duyurdu

-Hozat ilçesine bağlı Derviş Cemal köyü civarında yapımı planlanan taş ocağı projesinin ruhsatlandırılan alanın büyüklüğü ne kadardır?

-Söz konusu taş ocağı projesi, Derviş Cemal Türbesi’ni de kapsayan ziyaretgah bölgesini de tehdit etmektedir. Dersim halkı ve Alevilerin kutsal saydığı Derviş Cemal Türbesi’nin zarar görme riskine karşı projenin sürdürülmek istenmesinin gerekçesi nedir?

-Söz konusu proje ile Derviş Cemal köylülerin geçim kaynağı olan meranın tahrip edileceği, kullanım alanlarının daraltılacağı ve bunun sonucunda köylülerin göç etmek zorunda kalma riskine rağmen projenin ısrarlı bir şekilde sürdürülmek istenmesinin gerekçesi nedir?”