Çorlu Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gündeme geçilmeden önce meclis üyelerine 2023 yılında yapılacak çalışmalarda başarılar diledi. Ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hayata geçirilecek çalışmalar hakkında Meclis’e bilgilendirmede bulundu.

Şubat ayı olağan meclis toplantısında tek tek görüşülerek karara bağlanan maddeler şöyle sıralandı:

- Hurda depolama alanları ve satış yerlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi,

- Taşınmaz satışı konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi,

- Belediye'nin ve Maliye Hazinesi'nin hissedar olduğu, imar planlarında ortaokul alanında kalan Önerler Mahallesi'ndeki parselin, Maliye Hazinesi'ne devri talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi,

- Hatip Mahallesi'nde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Belediye'ye tahsisli olan taşınmazda “Kapalı Spor Salonu” projesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 adet trafo tesisi yapmak amacıyla TEDAŞ’a tahsis edilmesi için belediye başkanına muvafakat verilmesi,

- Çorlu Belediyesi ile Çorlu Evcil Kanatlıları Sevenler Derneği arasında ortak hizmet projesi yapılması,

- Ücret tarifesi,

- Silahtarağa ve Kemalettin Mahalleleri'ne doğal gaz verilebilmesi için Çorlu Doğalgaz A.Ş.’ye Çorlu Belediyesince taahhüt verilmesi,

- “Çorlu” temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesi satışı konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi,

- “Halk Ekmek” projesi kapsamında belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi,

- Belediye başkanına amatör spor kulüpleriyle protokol yapma yetkisi verilmesi,

- Nakdi Yardım Yönetmeliği ve Ödül Yönetmeliği konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi,

- Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

- İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havalesi,

- İmar Komisyonu raporu,

- EYT düzenlemesi ile Çorlu Belediyesi'nde emekli olacak personele ödenecek kıdem tazminatları için İller Bankası’ndan alınacak kredi.