MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Kuruluş aşaması 10 yıl öncesine uzanan ve AKP’li eski Tarım Bakanları Mehdi Eker, Faruk Çelik ve Bekir Pakdemirli’nin sürekli gündemde tuttuğu "Sudan’da Tarım" projesinin ana unsurunu oluşturan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı kararla tasfiye edildi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, “Türkiye’nin AKP’li yıllarında 35 milyon dönümden fazla tarım arazisi tarım dışına çıkarıldı. Yaklaşık 50 milyon dönüm ekilmesi gereken tarım arazimiz için ve kendi çiftçimiz için yatırım yapmayan AKP iktidarı 10 milyonlarca doları Sudan topraklarına gömdü. Ülkemizin servetini, halkımızın vergilerini ne olduğu belli olmayan, hiçbir güvenliği olmayan ülkelerde çarçur etmek açıkça art niyet ve kötü yönetim değilse nedir?” dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) bağlı ortaklığı olan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, tasfiyesine karar verdi. Erdoğan’ın 7899 sayılı Kararına göre; tasfiye işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülerek ortaklık payından kaynaklı tüm hak ve yükümlülükler TİGEM'e devredilecek. Tasfiyeye ilişkin karar Resmi Gazete’de dün yayınlandı.

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi 2015 yılında kuruldu. Şirket sermayesinin yüzde 80’i, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, yüzde 20’si Sudan’a aitti. Türkiye’nin Sudan’da tarımsal üretim yapması konusundaki çalışmalar Mehdi Eker’in bakanlığı döneminde başladı. Faruk Çelik ve Bekir Pakdemirli döneminde ise konu sürekli gündemde tutuldu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sudan’da arazi kiralayanlar, kendi ovalarımızı yok ediyorlar. Bakanlar Kurulu kararı ile 2018 yılında Sudan’da TİGEM’in bağlı ortaklığı olarak kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Şirketinin tasfiye edilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Aralık 2023 Tarihli ve 32386 Sayılı Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin AKP’li yıllarında 35 milyon dönümden fazla tarım arazisi tarım dışına çıkarıldı. Yaklaşık 50 milyon dönüm ekilmesi gereken tarım arazimiz için ve kendi çiftçimiz için yatırım yapmayan AKP iktidarı 10 milyonlarca doları Sudan topraklarına gömdü. Ülkemizin servetini, halkımızın vergilerini ne olduğu belli olmayan, hiçbir güvenliği olmayan ülkelerde çarçur etmek açıkça art niyet ve kötü yönetim değilse nedir? 

Türkiye’nin tarım politikalarının temeli Cumhuriyetimizle yaşıttır. Cumhuriyetimizin ilanından üç gün sonra 1 Kasım 1923 tarihinde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ulusal ekonominin temeli tarımdır’ demiştir. Ve 1925 yılında çıkartılan 682 sayılı Yasa ile de ülkemizde ziraatın gelişmesi için her çeşit fidan ve tohumların çiftçiye bedelsiz dağıtımının sağlandığını bir kez daha AKP iktidarına ve küçük ortaklarına hatırlatmak isteriz. 

Böylesine tarihsel tarım birikimiyle, toprak zenginliğiyle, yedi farklı coğrafi bölgesi ve dört iklimiyle ülkemizin tarım potansiyelini değerlendirmek yerine iç çatışmaların hüküm sürdüğü çöl iklimlerinde tarımsal maceralar aramak çiftçimize hakaret değil de nedir?

“SUDAN’I BIRAKIN GELİN OVALARIMIZA MERALARIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 31 Mayıs 2022 tarihli   tutanaklarına göre Sudan’da kurulan şirket için o tarihe kadar harcanan para 10 milyon doların üzerindedir. Bu para nereye harcandı ve kim için harcandı?  Bu şirketi kuranlar, bu şirkette yöneticilik yapanlar kamu denetimi dışında harcadıkları paraların aldıkları maaş ve diğer ödeneklerin hesabını, milletimize bağımsız yargı önünde vermelidirler. Belli ki halkımızın vergilerinden kesilen bu paralar çiftçimiz için değil AKP’nin kadroları için harcanmıştır.  

Buradan Tarım ve Orman Bakanına sesleniyorum; gelin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Tarım Kanunu, Mera Kanunu başta olmak üzere ülke tarımının korunması ve geliştirilmesini ve çiftçilerimizin desteklenmesini sağlayan kanunların tam ve eksiksiz uygulayın. 

Gelin, Çarşamba Ovasında biyokütle görünümlü termik santrallar gibi kirli yatırımlara izin vermeyin. Gelin Bafra Ovasının sebze hali görünümlü imara açılmasına müsaade etmeyin. Gelin Sudan’da macera aramak yerine kendi ovalarımıza meralarımıza sahip çıkalım, kendi çiftçilerimizi destekleyelim. Böylesi hem daha ucuza mal olur hem de tarımsal üretim ve istihdama katkı olur. Yerli ve milli tarım politikası da bunu gerektirir.”

Kaynak: anka