Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) temin edilen finansman ile Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya illerindeki kamu binaları için ‘enerji verimliliği uygulamaları yenileme işi’ ihalesine çıktı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ihale ilanda, ihalenin “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu” hükümlerine göre rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) temin edilen finansman ile Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya illerindeki kamu binaları için ‘enerji verimliliği uygulamaları yenileme işi’ ihalesine çıktı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ihale ilanında, ihalenin “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu” hükümlerine göre rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Kocaeli-Zonguldak ve Sakarya İllerinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Yenileme İşi” ihale ilanı, Resmi Gazete’de bugün yayınlandı.

İlanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” (KABEV) kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği tadilatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) ve Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kredi anlaşması ile finansman temin ettiği, söz konusu finansman tutarının bir bölümünün Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya illerindeki Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kandıra Ecz. M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Hendek Devlet Hastanesi ve Karasu Devlet Hastanesi’nde enerji verimliliği uygulamaları yenileme işi kapsamındaki ödemeler için kullanılacağı belirtildi.

“YOLSUZLUĞU VE SAHTECİLİĞİ ÖNLEME VE MÜCADELE KILAVUZU HÜKÜMLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

İlanda, şu ifadeler yer aldı:

KARAMOLLAOĞLU: SAYIN KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİNİ HEMEN HEMEN GARANTİ GİBİ GÖRÜYORUZ KARAMOLLAOĞLU: SAYIN KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİNİ HEMEN HEMEN GARANTİ GİBİ GÖRÜYORUZ

“Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya İllerinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Yenileme İşi dâhilinde aşağıdaki listede verilen binalarda enerji verimliliği onarımının uygulaması (inşaat) işi için isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İhale, Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu” (Kılavuz) hükümlerinde belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.”

İlana göre, ihaleye katılmak isteyenler ise 3 hastaneye ilişkin şu teminatları yatıracak:

-Teklifin Türk lirası cinsi olarak verilmesi halinde lot-1 için 6 milyon Türk lirası Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ve Kandıra Ecz. M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi, lot-2 için 2 milyon Türk lirası Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, lot-3 için 1 milyon Türk lirası Hendek Devlet Hastanesi, 1 milyon lira Karasu Devlet Hastanesi;

- Teklifin Amerikan doları olarak verilmesi halinde lot-1 için 300 bin dolar Kocaeli Üniversite Hastanesi ve Kandıra Ecz. M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi, lot-2 için 100 bin dolar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, lot-3 için 50 bin dolar Hendek Devlet Hastanesi, 50 bin dolar Karasu Devlet Hastanesi için geçici teminat verecek."

İlana bugünkü (5 Nisan 2023) Resmi Gazete'den erişilebiliyor.