Bayraklı Belediyesi, fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması projesi kapsamında, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) hibe almaya hak kazandı. Buna göre; ilk olarak teknik birimlerin tüm evrakları taranarak 17 ay içinde dijital sisteme aktarılacak.

Bayraklı Belediyesi, fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması projesi kapsamında, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) hibe almaya hak kazandı. Buna göre; ilk olarak teknik birimlerin tüm evrakları taranarak 17 ay içinde dijital sisteme aktarılacak. 

İZKA’nın ‘2022 Yılı Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı’ kapsamında fiziksel arşivin dijital ortama aktarılması projesini hazırlayan Bayraklı Belediyesi, 25 katılımcı arasından hibe almaya hak kazandı. Başarılı bulunan sekiz çalışmadan biri olan projeye göre, 17 aylık sürede teknik birimlerin arşivindeki yüz binlerce evrak tek tek taranarak dijital ortama aktarılacak. 

Fiziksel arşivin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili 154 teknik personele belge ve arşiv yönetimi eğitimleri verilecek. Bundan sonra belediyeye ulaşacak tüm evraklar da dijital arşive işlenerek saklanacak. Projeyle hem zaman kaybının hem de kağıt israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, projeye ilişkin, “Belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ulaşabilir ve güvenli hale getirmek için çağın gerekliliklerini yerine getiriyoruz. En yeni teknolojileri yakından takip ederek vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak, aynı zamanda israfın ve zaman kaybının da önüne geçmek istiyoruz. Bu kapsamda projemizi değerli bulan İZKA’ya teşekkür ediyoruz. Dijital arşiv projemiz sayesinde artık kamu hizmetlerimizi daha hızlı, güvenli ve etkin hale getirmiş olacağız” dedi.