Ataşehirlilerin kültür ve sanat alanındaki ihtiyaç ve önceliklerinin ne olduğu, mevcut kültürel üretim altyapısı ve potansiyelinin etkin ve tam kapasiteyle nasıl kullanılabileceği gibi konular, ‘Ataşehir Kültür Çalıştayı’nda masaya yatırıldı. İki bölümden oluşan çalıştayın ilk bölümünde sunumlar yapılırken, ikinci bölümde atölye çalışmaları yapıldı. 

Ataşehirlilerin kültür ve sanat alanındaki ihtiyaç ve önceliklerinin ne olduğu, mevcut kültürel üretim altyapısı ve potansiyelinin etkin ve tam kapasiteyle nasıl kullanılabileceği gibi konular, ‘Ataşehir Kültür Çalıştayı’nda masaya yatırıldı. İki bölümden oluşan çalıştayın ilk bölümünde sunumlar yapılırken, ikinci bölümde atölye çalışmaları yapıldı. 

Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhan Ada’nın yönetiminde gerçekleştirilen çalıştaya, alanlarında deneyimli kültür-sanat, tasarım ve eğitim uzmanları, sanatçılar, kanaat önderleri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Çalıştay’a, Erdal Eren Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. 

Çalıştayda, Ataşehir’in bugüne kadar özellikle kültür sanat alanında yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Çalışmaların daha çok kişiye ulaşması için yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar, eksikler ve çözüm yolları üzerinde duruldu. Çalıştayda Ataşehir Belediyesi’nin gelecekteki kültür politikalarının belirlenmesiyle ilgili fikir alışverişi de yapıldı.

Afyon'da o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti Afyon'da o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti

Ataşehir Kültür Çalıştayı’nın ilk bölümünde, Ataşehir’de kültür ve sanat ortamının dinamikleri, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik kavramsal çerçeve hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

İkinci bölümde ise atölye çalışmaları yapıldı. “Ekoloji, Tarım ve Sağlık”, “Kamusal Alanda Sanat ve Kültür”, “Eğitim, Gençlik ve Çocuk”, “Müzik”, “Kentsel Çevre ve Ulaşım”, “Sanatlar”,  “Tasarım ve İnovasyon” ve “İşbirlikleri” başlıkları altında oluşturulan komisyonlarda yer alan katılımcılar; Ataşehir’in kültürel vizyonu ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirilebilmesi ve stratejik planlama yapılabilmesi için gerekli ilke ve öncelikler üzerine değerlendirmelerde bulundular.