Ankara Tabip Odası (ATO), Etlik Şehir Hastanesi’nde görevlendirilen Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma personelinin bir kısmının tekrar eski görev yerine döneceği ve hastanenin kapatılmasından vazgeçildiğine dair bilgi edindiklerini açıkladı. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin öncülüğündeki toplumsal muhalefet sayesinde şimdilik Ankara’daki beş hastanenin kapatılmasının önüne geçildiğine dikkat çeken ATO, “Hastanelerimizi kapattırmayacağız; hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

ATO, bugün “Etlik Şehir Hastanesi: Bitmeyen Kaos” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ve TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Ahmet Karer Yurtdaş da katıldı. ATO adına açıklamayı, Genel Sekreter Dr. Mine Coşkun okudu.

Etlik Şehir Hastanesi’nin henüz tamamlanmadan açıldığına dikkat çekilen açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Ulucanlar Göz ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanelerinin kapatılacağı iddialarının asılsız olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hastanelerin kısmen ya da tamamen kapatılmasına dair genelgesi hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“BUGÜN EDİNDİĞİMİZ BİLGİ, ULUCANLAR PERSONELİNİN BİR KISMININ TEKRAR ESKİ GÖREV YERLERİNE GİDECEKLERİ VE HASTANENİN KAPATILMASINDAN VAZGEÇİLDİĞİ YÖNÜNDE”

“‘Kapatılmayacak’ denilen Onkoloji Hastanesi’nden 75’i hekim olmak üzere çok sayıda çalışanın Etlik Şehir Hastanesi’ne geçici görevi çıkarılmış, kimi malzemeler götürülmüş; ancak bir gün sonra (açılış sonrası), Onkoloji Hastanesi’nden giden bütün personelin geçici görevi iptal edilerek tekrar hastanelerine dönmüştür. Şehir Hastanesi’nde, yalnızca Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nden giden üç uzman ve iki hemşire kalmıştır. Ulucanlar Göz Hastanesi hekim ve sağlık çalışanları Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilmiş, Ulucanlar’a Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nden göz uzmanları ve sağlık çalışanları görevlendirilmiştir. Bugün edindiğimiz bilgi ise Ulucanlar personelinin bir kısmının tekrar eski görev yerlerine gidecekleri ve hastanenin kapatılmasından vazgeçildiği yönünde. Bu arada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (EAH) yeni göreve başlayan 10 pratisyen hekimin, statüsü düşürülen Sami Ulus Hastanesi acil servisine görevlendirilmesi söz konusu. Son bilgi ise eğitim ve araştırma statüsünün tekrar verileceği yönünde. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin eğitici kadrosunun ve asistanlarının durumu ise tam bir belirsizlik halindedir. Dışkapı EAH hekim ve sağlık çalışanları ise Etlik ve Dışkapı arasında mekik dokumaktalar.

“SON YAYINLANAN GENELGEDE ULUCANLAR GÖZ, DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT VE SAMİ ULUS HASTANELERİNİN KISMEN ETLİK ŞEHİR HASTANESİ’NE TAŞINACAĞI, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VASIFLARININ DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLİYOR”

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından son yayınlanan 27 Eylül 2022 tarihli yazı ile de bu kez, Ulucanlar Göz Hastanesi’ne tekrar müstakil hastane statüsünün verildiği, Ulucanlar Göz Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Sami Ulus hastanelerinin kısmen Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınacağı, eğitim ve araştırma hastanesi vasıflarının devam edeceği belirtiliyor. Şehir hastaneleri konusunda Türk Tabipleri Birliği’nin ülke genelinde yıllardır yürüttüğü mücadele, Ankara’da ise Ankara Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu Hastanemi Açın Platformu ile Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu’nun uzun süredir sürdürdükleri mücadele ses getirmiş, hastane kapatmalarının yarattığı sağlık hakkına yönelik sıkıntı kamuoyunda karşılık bulmuş ve çok önemli hastanelerimiz, yara almakla beraber şimdilik kaydıyla kapatılmaktan kurtulmuştur.

“HASTANELERİMİZİ KAPATTIRMAYACAĞIZ; HEKİMLERİMİZİN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Günlük değişen kararlar, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının olduğu kadar hastaların da başını döndürmekte, sağlık hizmetinin ciddi şekilde aksamasına, ameliyatların durmasına neden olmaktadır. Ankara’da bir değer ve gelenek oluşturan, kendi alanlarında özellikli ve nitelikli hizmet veren, sadece Ankara’nın değil bölgenin referans hastaneleri olan, yoksul halkın rahatça ulaşabildiği hastanelerin kapatılması yerine güçlendirmesi, yatırım yapılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı; hekimleri, sağlık çalışanlarını, vatandaşları ilgilendiren konularda açık ve şeffaf olmalıdır. Alınan kararlara ve planlamalara hekimler, sağlık çalışanları ve başta Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası olmak üzere Ankara’daki alanında uzman meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının sendikaları dahil edilmelidir. Bir kez daha ifade ediyor ve uyarıyoruz: Hastanelerimizi kapattırmayacağız; hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz.”

ATO Başkanı Muhterem Baytemür de açılışın ardından şehir hastanesini gezdiklerini ve tablonun vahim olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“BAZI ASİSTAN ARKADAŞLARIMIZ TELEFONLARINI ŞARJ ETMEK İÇİN PRİZE TAKMIŞ, TELEFONLARI PATLAMIŞ”

“Asistan hekimlerin odası penceresiz, lavabosuz, tuvaletsiz, küçük. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ile arabayla gezdi, kocaman mekan ama böyle tabloları gördük. Büyük mekanlar, iyi sağlık hizmeti demek değil. Türkiye’de sağlık hizmetleri şu anda yönetilemiyor. Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması bunun çok açık göstergesi oldu. Sağlıkta güvenlik, şiddet olayı çok yoğun ama dün gittiğimizde, çok güvenlik olmadan girdiğimiz noktalar oldu. Bizim dün gördüğümüz tablo, bitmemiş hastanenin niye açıldığına ilişkin de şeyimiz oldu. Kabloların çıktığı, tavanların aktığı… Hatta bazı asistan arkadaşlarımız telefonlarını şarj etmek için prize takmış, telefonları patlamış; bunlar kesin bilgi.”

Ali İhsan Ökten de TTB olarak yıllardır şehir hastaneleri sisteminin sürdürülebilir olmadığını söylediklerini belirterek Sayıştay raporlarına değindi. Ökten, şunları söyledi:

“DİĞER ŞEHİR HASTANELERİ AÇILDIĞI ZAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN NEREDEYSE TAMAMINI ALACAK”

“Şehir hastaneleri, şu an Sağlık Bakanlığı bütçesinin dörtte birini almakta, kira ve hizmet giderleri olarak. Diğer şehir hastaneleri açıldığı zaman Sağlık Bakanlığı bütçesinin neredeyse tamamını alacak demektir. Geri kalan veya kalmayan Sağlık Bakanlığı bütçesi ile nasıl sağlık hizmeti verecek bakanlık veya iktidar? Bunlar, daha fazla üzerinde düşünülmesi gereken durumlar. En önemli sorunlardan birisi, Ankara halkının sağlığa ulaşmada eriştiği güçlük ve sağlık hakkının gaspı olarak da değerlendirilebilir.”