Afet Yeniden İmar Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10 maddelik kanuna göre, afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

DENİZ DEMİR’DEN SGK’YE MS İLACI ÇAĞRISI: “İLACIN SGK TARAFINDAN GERİ ÖDEMEYE ALINMASI BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI VE HASTALARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİDİR” DENİZ DEMİR’DEN SGK’YE MS İLACI ÇAĞRISI: “İLACIN SGK TARAFINDAN GERİ ÖDEMEYE ALINMASI BİR AN ÖNCE SAĞLANMALI VE HASTALARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİDİR”