Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin ithalatını, üretimini ve satışını yasakladı. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile satılacak. Alkol veya alkollü içki üretim iznine sahip firmaların devir işlemlerinde ‘vergi ve prim borcu bulunmama’ şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin ithalatını, üretimini ve satışını yasakladı. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile satılacak. Alkol veya alkollü içki üretim iznine sahip firmaların devir işlemlerinde ‘vergi ve prim borcu bulunmama’ şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı iki yeni yönetmeliklerle alkollü içeceklerin ithalatına, üretimine ve satışına yeni kısıtlamalar getirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan Alkol ve Alkollü İçeceklerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

DAĞITIM YETKİ BELGESİ YENİLEME ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Buna göre; süresi içinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenecek. Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Kocaeli çiftçilere tohum dağıtıyor Kocaeli çiftçilere tohum dağıtıyor

BİRA HARİÇ ALKOLLÜ İÇKİLERE CAM MALZEME ŞARTI

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya sunulabilecek.

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, yönetmeliğin yayını tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, yönetmeliğin yayını tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

FİRMALARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİ İÇİN VERGİ VE PRİM BORCU BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BELGE ALINACAK

Buna göre; alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin üçüncü kişilere devredilebilmesi bakanlık iznine tabi olduğundan, bu amacı içeren talep, devredecek için ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan son bir ay içinde alınmış muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin belgeyle bakanlığa yapılacak.