BİLGİ NOTU

Tatbikat sonrası, 07.05.2014 günü bir internet sitesinde, kamp esnasında kurallara uymayan bazı personelin kamptan ihracı konusunda asılsız bazı haberler yer almıştır. Söz konusu haber metni bilgi notumuz ekinde yer almaktadır. Söz konusu asılsız haberle ilgili olarak;

BİLGİ NOTU

 BİLGİ NOTU

            01.05.2014 – 05.05.2014 Tarihleri arasında, Hatay İli Arsus ilçesinde bulunan ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen eski Tekel Depo ve Misafirhanesi arazisinde, Adana, Mersin ve Hatay UMKE ekiplerinin katılımıyla,  Doğu Akdeniz  Bölge İlleri UMKE Tatbikatı Gerçekleştirilmiştir.

            Tatbikat sonrası, 07.05.2014 günü  isimli internet sitesinde, kamp esnasında kurallara uymayan bazı personelin kamptan ihracı konusunda asılsız bazı haberler yer almıştır. Söz konusu haber metni bilgi notumuz ekinde yer almaktadır. Söz konusu asılsız haberle ilgili olarak;

Söz konusu tatbikatta tatbikatın kamp yöneticisi Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU değil, Hatay Afet Birim Sorumlusu Dr.Muhsin YILDIZ idi. Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU kampın sadece eğitim kısmını planlamıştır.

Ekli tutanakta belirtildiği üzere, Osman Nuri KUNDAKÇI, Murat YAKAR ve Abdullah BALTACI tatbikattan, amirleri olan Hatay Afet Birimi Sorumlusu Dr.Muhsin YILDIZ’ın emirlerine karşı geldikleri için ihraç edilmiştir. Yine ekli tutanaktan anlaşılacağı üzere söz konusu ihraç işlemi, Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU tarafından değil, Tatbikat yöneticisi Dr.Muhsin YILDIZ, Adana Afet Birim sorumlusu Dr.Bilgin AYNALI, Mersin Afet Birim sorumlusu Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU’nun ortak kararı Ve Hatay il Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Oğuz EKİNCİ’nin onayıyla  gerçekleştirilmiştir.

            Tüm katılımcılara önceden bildirilmiş olmasına, tatbikatın ilk günü Dr.Muhsin YILDIZ tarafından tüm personele okunmasına , rağmen bizzat, Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU tarafından tüm personele sözlü olarak kask takmayan personelin tatbikat sahasından çıkarılacağı net bir şekilde duyurulmuş ve tüm faaliyetlerde kasksız personele izin verilmemiştir. Ayrıca haberde bahse konu edilen iskelenin taşınması esnasında iskeleye tırmanmakta olan personele yine Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU tarafından müdahale edilmiş, iskeleye tırmanılmaması talimatı verilmiş, ancak iskele üzerinde personelin üzerine düşebilecek parçaların alınması gerektiğinin ifade edilmesi üzerine bu parçalara müdahale edilmesi için tırmanılmasına Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU tarafından izin verilmiştir. 

Yine haber metninde iddia edildiği gibi, tatbikat esnasında iş güvenliği mevzuatının ihlal edilmesi söz konusu olmadığı gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bu kanunun afet birimlerini kapsamadığı ifade edilmesine rağmen personel güvenliğine azami dikkat edilmiştir.

Tatbikatın ilk günü çöpte iki alkollü içecek şişesi bulunmuş ancak kim tarafından içildiği tespit edilememiş, tüm katılımcılar sert şekilde ikaz edilmişlerdir. İkaz esnasında, bu kişilerin kim olduğunun bilindiği değil, bulunabileceği belirtilmiş, şayet idare tarafından tespit edilecek olursa disiplin işlemi yapılacağı beyan edilerek söz konusu personelin kendi rızası ile kampı terk etmeleri istenmiştir. Ancak bu kişilerin kim olduğuna dair somut bulgu elde edilemediğinden işlem yapılamamıştır.

Tatbikattan ihraç edilen diğer 4 personel, Mersin UMKE personeli olup, tatbikat kuralarından dışardan yemek temin edilmemesi kuralının ihlal ettikleri tespit edildiğinden ihraç edilmişlerdir.

Mersin UMKE personeli saysının Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU’nun davranışları nedeniyle azaldığı iddia edilmekteyse de Dr.B.Ali GÜVELİOĞLU’nun göreve başladığı tarihte 15 olan UMKE personeli sayısı  bu gün 72’dir.

            Söz konusu haberin, Tatbikat temposu ve disiplinine uyma konusunda yetersiz kalan, eğitim ve disiplinin UMKE personeli için hayati önemde olduğunu kavrayamayan az sayıdaki bazı personel tarafından kaleme alındığı değerlendirilmektedir.


EĞİTİM V
Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2014, 13:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER