DENEYİMLİ İLETİŞİMCİ LEVENT KADAGAN İZ İLETİŞİM’DE DENEYİMLİ İLETİŞİMCİ LEVENT KADAGAN İZ İLETİŞİM’DE

KKDİK Yönetmeliğinde (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) düzenlenen süreçlerden biri kayıt safhasıdır.
Türkiye pazarına arz edilecek iç piyasa ürünleri ile ithal ürünlerin KKDİK Yönetmeliği’ne uygun olarak süreçlerden geçmesi gerekmektedir. Bunun yanında yılda bir tondan fazla olacak şekilde yurt içinde üretilen veya ithal edilen kimyasal ürünlerin kaydı zorunludur.

KKDİK Kayıt Hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.