CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, “İktidarın, yeni işe başlayanlara getirdiği 3 yıl çalışma şartı ile kamuda esnek ve güvencesiz istihdam modelini de kalıcı hale getirdiği anlaşılmaktadır. Sözleşmeli personellerin memuriyet ve güvenceli çalışma hakkına sahip olabilmesi için bile önce güvencesiz çalışması şart koşuldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenlemeye ilişkin, “İktidarın, yeni işe başlayanlara getirdiği 3 yıl çalışma şartı ile kamuda esnek ve güvencesiz istihdam modelini de kalıcı hale getirdiği anlaşılmaktadır. Sözleşmeli personellerin memuriyet ve güvenceli çalışma hakkına sahip olabilmesi için bile önce güvencesiz çalışması şart koşuldu” dedi.  

Veli Ağbaba, iktidarın sözleşmeli personele yönelik kadro düzenlemesiyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, kadro düzenlemesinin esnek ve güvencesiz istihdamı kalıcı hale getirdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

MİLLET İTTİFAKI ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ TANITIM TOPLANTISI’NDA SUNUMLARDAN ÖNCE VİDEOLAR YAYINLANDI MİLLET İTTİFAKI ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ TANITIM TOPLANTISI’NDA SUNUMLARDAN ÖNCE VİDEOLAR YAYINLANDI

“Kadro düzenlemesinde iktidar, sözleşmeli personellerin arasında ayrımcılığa başvurmuş, sözleşmeli personellerin tamamına memuriyet hakkı tanımamıştır. Ayrıca iktidarın, yeni işe başlayanlara getirdiği 3 yıl çalışma şartı ile kamuda esnek ve güvencesiz istihdam modelini de kalıcı hale getirdiği anlaşılmaktadır. Sözleşmeli personellerin memuriyet ve güvenceli çalışma hakkına sahip olabilmesi için bile önce güvencesiz çalışması şart koşuldu.

İktidar, kamuda güvencesiz istihdamdan vazgeçmedi. Güvenceli çalışmaya, önce güvencesiz çalışma şartı getirildi. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacaktır. Ayrıca, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesinin hedefleneceği açıklandı.

“ESNEK VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA BİÇİMİ DEVAM EDECEK”

İktidar, kamuda güvenceli istihdam yerine esnek ve güvencesiz bir çalışma biçimi olan sözleşmeli personel uygulamasına devam edecektir. Yani bir başka deyişle bundan sonra yeni işe başlayacak olan sözleşmeli personellere, memuriyet hakkına sahip olabilmeleri için önce güvencesiz çalışma şartı getirilmiştir. Ancak belirli çalışma yılı şartını yerine getirenlere kadro hakkı tanınacaktır. Bu düzenleme, belirli-belirsiz süreli sözleşmeli ayrımını ortadan kaldırmakta, tek tip sözleşmeli personel uygulamasını çalışanlara dayatmaktadır.

Ayrıca, bu düzenlemeden sonra işe giren sözleşmeli personelin kadro hakkı için 3 yıllık çalışma süresinin dolmasından önce iş sözleşmesi feshedildiğinde veya yenilenmediğinde çalışanlar adına nasıl bir önlem alınacağı ise belirsizdir. Düzenlemenin yapılan açıklamayla doğru orantılı bir şekilde gerçekleşeceğini varsaydığımızda, bu hali ile iş güvencesinden söz etmek mümkün değildir.

“PERSONEL ARASINDA AYRIM DEVAM EDİYOR”

Sözleşmeli personeller arasında ayrım devam etmektedir. Yapılan açıklamaya göre, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, Meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar, kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak. Bu durumda, kamuda sözleşmeli personeller arasında ayrım devam edecek, güvencesiz çalışma koşulları bu meslek grubundaki çalışanlara zorla dayatılacaktır. Memuriyet hakkı kapsamı dışında kalan meslek çalışanları, yine tayin hakkından, görevden yükselme hakkından ve her türlü iş güvencesinden mahrum olarak çalışmaya devam edecektir.”