UMKE-DER SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONGRESİNDE

Antalya'da geniş bir katılımla "Sağlık Çalışanları Kongresi" gerçekleştiriliyor.

UMKE DERNEĞİ 05.03.2020, 19:28 05.03.2020, 20:13
264
UMKE-DER SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONGRESİNDE

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER) Genel Başkanı Levent BİRCAN, Kongrede bir sunum gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA'nın yarın kongreye katılması bekleniyor.

Kütahya UMKE'den UMKE-DER Genel Başkanı Levent BİRCAN ile birlikte Dr. Özgül YILDIZ, Ebe Zekiye KAYA'da kongrede yerini aldı.

Bilimsel Program

5 Mart Perşembe

13:30 - 14:30

1. OTURUM
Şehir Hastaneleri ve Sağlık Çalışanları
Moderatör Prof. Dr. Haydar SUR

Neden Şehir Hastaneleri?
Dr. Muhammed GÜLYURT

Bir Şehir Hastanesi Örneği
Op. Dr. Aziz Ahmet SÜREL

Şehir Hastanelerinin Sürdürülebilirliği
Prof. Dr. Mithat KIYAK

14:45 - 15:45

2. OTURUM
Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde ve Riskli Ortamlarda Sağlık Çalışanı Olmak
Moderatör Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

Afetlerde Sağlık Çalışanı Olmak: UMKE
Levent BİRCAN

Yoğun Bakımda Sağlık Çalışanı Olmak
Doç. Dr. Volkan İNCE

Aile Sağlığı Merkezlerinde Sağlık Çalışanı Olmak
Dr. Mistan ARSLANCAN

15:45 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00

3. OTURUM.
Sağlık Çalışanlarının İdari Hizmet Kusurları
Moderatör Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hakim Hasan Tahsin GÖKÇAN

Sağlık Alanında İdari Davalar ve Tazminde Rücu
Doç. Dr. Serkan ÇINARLI

Sağlık Hizmeti Dolayısıyla İdari Sorumluluk
Av. Ülker KUĞU

Hukuki Vaka Tartışmaları

17:00 - 17:15 Kahve Arası
17:15 - 18:15

4. OTURUM
Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Etmenleri
Moderatör Behlül ÜNVER

Sağlık Çalışanlarında Risk Yaklaşımı ve Yönetimi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Fiziksel ve Ergonomik Riskler ve Korunma
Prof. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE

Biyolojik, Kimyasal Riskler ve Korunma
Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE

6 Mart Cuma

08:15 - 08:45

KONGRE RESMİ AÇILIŞ KONUŞMALARI

Doç. Dr. Rabia BİLİCİ Kongre Başkanı

Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili

Dr. Fahrettin KOCA Sağlık Bakanı (Tensipleri Halinde)

09:00 - 10:00

ORTAK OTURUM
Sağlıkta Dün, Bugün ve Yarın
Moderatör Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ

Dr. Hasan ÇAĞIL

10:00 - 10:15 Kahve Arası
10:15 - 11:15

5. OTURUM
Hipokrat'tan Günümüze Sağlık Sisteminin Değişimi
Moderatör Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Sağlık Sisteminin Değişimi ve Sağlık Çalışanlarına Etkisi
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

Sağlık İnsan Gücünde 21. Yüzyıldaki Gelişmeler
Prof. Dr. Haydar SUR

Sağlık Çalışanları Açısından Tıp Etiğinin Anlamı ve Önemi
Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ

11:00: 10:15 Kahve Arası
11:30 - 12:30

6. OTURUM
Sağlık Çalışanının Eğitimi
Moderatör Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN

Eğitimin Çeşitleri ve Planlaması
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL

Eğitim Yöntemleri
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Kalite Bazlı Eğitim Süreci ve Değerlendirme
Dr. Öğ. Üyesi Tuncay PALTEKİ

12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00

7. OTURUM
Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve Ruhsal Sorunlar
Moderatör Doç. Dr. Rabia BİLİCİ

16:15 - 16:30 Kahve Arası

Sağlık Çalışanı Hastalanırsa; Hasta ve Hekim Kimliği Nasıl Yer Değiştirir?
Prof. Dr. Peykan GÖKALP

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik
Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR

Sağlık Çalışanlarında Bağımlılık
Prof. Dr. Zehra ARIKAN

15:15 - 16:15

8. OTURUM
Sağlık Çalışanlarının Endişeleri ve Defansif Tıp
Moderatör Av. Şule YILMAZ

Tıp Eğitimi ve Defansif Tıp
Prof. Dr. Yunus SÖYLET

Defansif Tıp ve Ceza Hukuku
Prof. Dr. Dr. H. C. Yener ÜNVER

Hukuki Vaka Tartışmaları

16:15 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:30

9. OTURUM
Sağlıkta Dönüşüm
Moderatör Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

Sağlıkta Dönüşümün Gerekliliği
Dr. Hüseyin ÇELİK

Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Çalışanına Etkisi
SEMİH DURMUŞ

Sağlıkta Dönüşümün Topluma Etkisi
Önder KAHVECİ

7 Mart Cumartesi

08:30 - 09:30

10. OTURUM
Sağlık Çalışanına Şiddet
Moderatör İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan FİDAN

09:30 - 09:45 Kahve Arası

Şiddete Psikolojik Bakış
Prof. Dr. Tamer AKER

Sağlık Çalışanına Şiddet
Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ

Sağlık Çalışanına Destek: Beyaz Kod
Olcay KUTLUBAY

09:45 - 10:45

11. OTURUM
Sağlık Çalışanı ve Tıbbi Müdahale ile İlgili Hukuki Süreçler
Moderatör Prof. Dr. Dr. H. C. Yener ÜNVER

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Tıp Uygulamalarından Kaynaklı Hak İhlalleri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hakim Hasan Tahsin GÖKCAN

Yargıtayın Bakış Açısıyla Tıbbi Müdahale Hatalarından Kaynaklı Özel Hukuk Sorumluluğu
Yargıtay Üyesi Hakim Battal YILMAZ

Tıbbi Hukuki Vaka Tartışmaları

11:00 - 12:00

12. OTURUM
Sağlıkta Dijitalleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Sağlık Çalışanlarına Yansımaları
Moderatör Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU

Dijitalleşmenin Sağlık Sistemine Katkıları
Dr. Şuayip BİRİNCİ

Sağlıkta Teknolojinin Sağlık Çalışanına Etkileri
Prof. Dr. Ümmihan İŞOĞLU

Sağlıkta Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sınırları
Prof. Dr. Fahri OVALI

12:00 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:15

13. OTURUM
Üniversite ve Özel Hastanelerde Sağlık Çalışanı Olmak
Moderatör Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Kamu Üniversitesi Hastanelerinde Sağlık Çalışanları
Prof. Dr. Saadet AKARSU

Afiliye Üniversite Hastanelerinde Sağlık Çalışanları
Prof. Dr. İsmail CİNEL

Özel Hastanelerde Sağlık Çalışanları
Op. Dr. Reşat BAHAT

14:15 - 14:30 Kahve Arası
14:30 - 15:30

14. OTURUM
Sağlığın Sanat, Felsefe ve Medya Boyutu
Moderatör Doç. Dr. Halit YEREBAKAN

Tıbbın Felsefe Boyutu
Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ

Sağlığın Sanat Boyutu ve Sanatçıları
Prof. Dr. Nihat ARIKAN

Sağlık Çalışanı ve Medya
Doç. Dr. Halit YEREBAKAN

15:30 - 15:45 Kahve Arası
15:45 - 16:45

15. OTURUM
Toplumsal Travmalarda Sağlık Çalışanları
Moderatör Prof. Dr. Tamer AKER

Ülkemizin Toplumsal Travmalarla Sınavı
Uzm. Dr. Feyza ÇELİK

Travmalarda Eşduyum Yorgunluğu ve Sağlıkçının Özbakımı
Psk. Cumhur AMASYALI

Toplumsal Travmalarda Psiko Sosyal Yaklaşımlar ve Uzmanların Rolü
Psk. Alagün Belce BAHŞİ

16:45 - 17:00 Kahve Arası
17:00 -18:00

16. OTURUM
Sağlıkta Mesleki Örgütlenme
Moderatör Cevat AKSAKAL

Mesleki Örgütlenmede Meslek Odaları
Doç. Dr. İrfan GÖKÇAY

Kadın Hekimler Örgütlenme Örneği: KAHEV
Dr. Gülser Göktolga PINAR

Mesleki Örgütlenmelerde Hemşirelik Boyutu
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM

Kongre Konuları

1.Açık Oturum: Sağlıkta Yaptıklarımız, Yapamadıklarımız, Yapmayı Planladıklarımız

2.Hipokrat'tan Günümüze Sağlık Sisteminin Değişimi

3.Sağlık Hukuku ve Tıbbi Uygulama Hataları

4.Sağlıkta Dijitalleşme ve Sağlık Çalışanlarına Yansımaları

5.Sağlıkta Dönüşüm

6.Sağlıkta Performans Sistemi

7.Sağlık Alanında Şiddet

8.Sağlıkta Mesleki Örgütlenme

9.Hassas ve Riskli Alanlarda Sağlık Çalışanı Olmak

10.Toplumsal Travmalarda Sağlık Çalışanı Olmak

11.Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ve Ruhsal Sorunlar

12.Mesleki Sigortalar

13.Sağlık Çalışanlarının Eğitimi

14.Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Çalışma Koşulları

15.Sağlık Uygulama Alanında İmkân Eşitsizliği ve Özel Hastaneler

16.Sağlığın Sanat Boyutu ve Sanatçıları

17.Sağlık Çalışanlarının İdari Hizmet Kusurları ve Rücu

18.Sağlık Çalışanının Endişeleri ve Defansif Tıp

19.Üniversite Hastanelerinde Sağlık Çalışanları

20.Sağlık Sınıfı Olmayan Sağlık Çalışanı Olmak

21.Medya ve Sağlık Çalışanları

22.Aile Hekimliğinde Sağlık Çalışanı Olmak

Kurullar

DÜZENLEYEN

İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği

Saçak 2020 Kongresi Onursal Başkanı

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Rabia BİLİCİ

KONGRE GENEL SEKRETERİ

Av. Şule YILMAZ

DÜZENLEME KURULU

Serdal ZELYURT

Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ

Ahmet POLAT

Tevfik KESEMEN

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU
Behlül ÜNVER
Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Cem KÖYLÜOĞLU
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK
Cevat AKSAKAL
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Uz. Dr. Demet ERCİYES
Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Fahri OVALI
Prof. Dr. Feridun YENİSEY
Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
Doç. Dr. Halit YEREBAKAN
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI
Prof. Dr. Haydar SUR
Hüseyin ÇELİK
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Prof. Dr Melih BULUT
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU 

   

Op. Dr. Lütfü ÇIRAKOĞKU
Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
Prof. Dr. Mithat KIYAK
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN
Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Prof. Dr. Mustafa TURAN
Doç. Dr. Nilgün TEKKEŞİN
Doç. Dr. Rabia BİLİCİ
Op. Dr. Reşat BAHAT
Prof. Dr. Saadet YAZICI
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Hakim Doç. Dr. Selami DEMİRKOL
Prof. Dr. Semih BASKAN
Dr. Serdar SAVAŞ
Av. Şule YILMAZ
Prof. Dr. Tamer AKER
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay PALTEKİ
Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Prof. Dr. Yunus SÖYLET

http://sacak2020.org/

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:56
İkindi 15:24
Akşam 17:46
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7