Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkanı H. İrfan Aker, 'Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda, “Firmalarımız, ülkemizdeki işlerin azalması nedeniyle küçülmekte; yetişmiş, deneyimli, nitelikli elemanların firmalarda istihdamında süreklilik sağlamakta oldukça zorlanmaktadırlar” dedi.

Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkanı H. İrfan Aker, 'Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda, “Firmalarımız, ülkemizdeki işlerin azalması nedeniyle küçülmekte; yetişmiş, deneyimli, nitelikli elemanların firmalarda istihdamında süreklilik sağlamakta oldukça zorlanmaktadırlar” dedi.

İnşaat sektörünün 2022 yılı yurt dışı performansı ve 2023 yılı vizyonu ile hedefleri, bugün Ankara’da düzenlenen ‘Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda ele alındı. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TMB Başkanı M. Erdal Eren ile TürkMMMB Başkanı H. İrfan Aker de katıldı.

H. İrfan Aker, Türk teknik müşavirlik firmaları olarak yurt dışında geçen yıl elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtirken sektörün yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Firmaların Türkiye'deki işlerin azalmasından dolayı küçülme eğiliminde olduğunu belirten Aker’in konuşması özetle şöyle:  

"YURT DIŞINDA ALDIĞIMIZ PROJELERİN ORTALAMA BEDELLERİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 58 ARTTI: 2022 yılında yurt dışında alınan projelerin ortalama bedellerinde bir önceki yıla göre yüzde 58’lik bir artış olduğu görülmüştür. Ayrıca son yıllarda, teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında sözleşme bedeli 100‐150 milyon dolar olan ihalelerde başarılı olduklarını ifade etmek isterim.

BORSA İSTANBUL, BEŞ ŞİRKETİN HİSSELERİYLE İLGİLİ TEDBİR KARARI ALDI BORSA İSTANBUL, BEŞ ŞİRKETİN HİSSELERİYLE İLGİLİ TEDBİR KARARI ALDI

DENEYİMLİ, NİTELİKLİ ELEMANLARIN İSTİHDAMINDA SÜREKLİLİK ZORLAŞIYOR: Firmalarımız, ülkemizdeki işlerin azalması nedeniyle küçülmekte; yetişmiş, deneyimli, nitelikli elemanların firmalarda istihdamında süreklilik sağlamakta oldukça zorlanmaktadırlar. Teknik müşavirlik hizmetleri için öncelikle iç pazarda talep geliştirilmeli, kamu yatırımlarının planlama ve gerçekleşmesinde, her türlü yatırım projesinin geliştirilmesinde ve dayanıklı yapıların üretilmesinde Türk teknik müşavirlik firmalarından yararlanılmalıdır."

TMB Başkanı M. Erdal Eren de savaş nedeniyle Ukrayna’daki projelerin sekteye uğradığını belirtti. Eren’in konuşması şöyle:

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SEKTÖR İÇİN BÜYÜK BİLİNMEZLİKLER GETİRDİ: Türk müteahhitler, 2021 yılında, küresel pazarda daralma yaşanmasına rağmen, salgından toparlanma sürecinin etkisi ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yurt dışında 31 milyar dolar tutarında yeni proje üstlendi. Ancak geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna savaşı, faaliyetler açısından dengeleri değiştirerek sektör için büyük bilinmezlikler getirdi.

TÜRK MÜTEAHHİTLER AVRUPA'DA GİDEREK ARTAN SAYIDA VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK PROJELER ÜSTLENMEKTEDİR: 2021 yılında kaydedilen bu başarı çerçevesinde, üstleneceğimiz yeni projeler için yıllık hedefimizi de 30 milyar dolar olarak belirlemiş, orta vadede bu rakamı 50 milyar dolar seviyesinin üstüne çıkarmayı öngörmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere olan güvenleri neticesinde, orta vade için üstlenilecek proje hedefini 75 milyar dolar olarak telaffuz etmişlerdi. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen, Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefi görev bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Türk müteahhitliği, dünyada artık bir marka haline gelmiştir. Türk müteahhitlik firmaları faaliyetlerini ağırlıkla Avrasya ve Orta Doğu’da sürdürürken Afrika’da rakipleri karşısında öne çıkmakta ve Avrupa’da giderek artan sayıda ve katma değeri yüksek projeler üstlenmektedirler.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR: Sektörün öncelikli hedeflerinden biri, yurt dışı projelerde istihdam edilen Türk işgücü sayısının artırılmasıdır. Bu konudaki çabalarımızın önündeki iki büyük engel olan işçilerimizden alınan gelir vergisi sorununu, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Hazine ve Maliye Bakanımızın girişimleri neticesinde geçtiğimiz ay itibariyle çözdük. İkinci sorun olan hukuki uyuşmazlıklar konusunu da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Ticaret Bakanımızın kararlılığı çerçevesinde ocak ayı sonuna kadar çözüme ulaşmış olacağız.

UKRAYNA’DAKİ PROJELER SEKTEYE UĞRADI: Savaşla birlikte Ukrayna’daki projeler sekteye uğradı. Yaşanan insanlık dramını üzüntüyle takip ederken diğer taraftan ülkenin geleceğine destek vermek amacıyla savaş sonrasında Ukrayna’nın yeniden imarı sürecinde rol almak için çalışıyoruz. Irak ve Körfez ülkeleri sektör için önemini koruyor. Irak’a yakın zamanda bir müteahhitlik heyeti ziyareti düzenleyeceğiz.

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ BİR TAKIM OYUNUDUR: Önümüzdeki 10 yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülen yaklaşık 3,3 trilyon dolar tutarında proje ile bölgede öne çıkan Suudi Arabistan ile sektörel temaslar geçen yıl hız kazandı. Suudi Arabistan’a da bir müteahhitlik heyeti ziyareti için çalışmalara başladık. Bu kapsamda TMB'nin İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu’nun (FOCIC) yeni dönem yönetiminde başkan yardımcılığı düzeyinde temsil edilecek olması da önemli. Faaliyetlerimiz çerçevesinde ihtiyaç duyacağımız finansmanın temini amacı ile Bakanlığımız öncülüğünde çok taraflı ve bölgesel kalkınma bankaları ve diğer ülke ihracat kredi kuruluşları ile ilişkiler geliştiriyoruz. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri bir takım oyunudur."

BAKAN MUŞ: TÜRK MÜTEAHHİTLERİ, GEÇTİĞİMİZ YIL YURT DIŞINDA 17,8 MİLYAR DOLARLIK YENİ PROJE ÜSTLENDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlerin geçen yıl yurt dışında 17,8 milyar dolarlık yeni proje üstlendiğini söyledi. Muş, Cumhuriyet’in 100. yılında da mal ve hizmet ihracatında yeni başarılara imza atmak için özel sektör ile çalıştıklarını belirterek, "Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın dış ticaretimizdeki yükselişin önemli aktörleri olduğunun her zaman farkındayız. Hizmet gelirlerimize yaptığı doğrudan katkının yanında inşaat sektörü malzemeleri ihracatının artırılması, işçi gelirleri ile döviz girdisi sağlanması ve ülkemizle ilgili olumlu algının güçlenmesi konularında da sektörün etkisi oldukça kuvvetlidir. Sektörün sadece yurt dışındaki sorunları değil, yurt dışı performansını etkileyecek şekilde yurt içinde yaşadığı sorunlarda da diğer ilgili bakanlık ve kurumlar nezdinde girişimlere destek oluyoruz” dedi.