SAĞLIKTA KATKI PAYI İKİ KATINA ÇIKTI

Anayasa Mahkemesi, sağlıkta vatandaşlardan alınan katkı payının iki katına çıkarılmasına vize verdi.

banner237
SAĞLIKTA KATKI PAYI İKİ KATINA ÇIKTI
AYM dün CHP’nin 6486 sayılı Torba Kanun’da yer alan sağlıkta katkı payını iki katına çıkaran maddenin iptali istemini reddetti.
Konuya ilişkin davayı açan CHP Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı sağlıkta ek ücretin yüzde 200 arttığını söyledi.

CHP 6486 sayılı Torba Kanun’un 4 maddesi ile sağlık hizmeti bedelini halkın sırtına yıkmak üzere katkı paylarının iki katına çıkarıldığı ve kanunun 12. Maddesiyle ise çevreyi talan edenlere af getirildiğini 1997 yılından önce yatırım programına alınan tesisler için Çevresel Ekti Değerlendirme (ÇED) raporu alınmasına gerek kalmadığını savunarak, iki düzenlemenin de anayasaya aykırı olduğunu savunmuş ve iptallerini istemişti. CnnTürk'ün haberine göre; AYM dün katkı payını iki katına çıkaran düzenlemenin iptal istemini reddederken, ÇED raporu zorunluluğunu kaldıran 12. maddeyle ilgili düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu ve iptal etti.

"Görüldüğü gibi sağlık hizmetleri giderek daha pahalı hale geldi"
Konuya ilişkin davayı açan CHP Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı sağlıkta ek ücretlerinin sınırı 2008‘de yüzde 30, 2009’da yüzde 70, 2012’de yüzde 90, şimdi ise yüzde 200 olarak belirlendiğini savunmuştu. Atıcı, “Görüldüğü gibi sağlık hizmetleri giderek daha pahalı hale gelmiş ve sağlığa ulaşmak giderek imkansız olmuştur. AKP herkese sağlık değil paran kadar sağlık hedefini büyütmüştür” dedi.

İşte vize verilen o madde
MADDE 4 – 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ancak yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez. Bu oranları bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kurum bu fıkra kapsamında ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetlerini belirlemeye yetkilidir.”
Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2014, 18:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER