Turgutlu Belediyesi Meclisi, 2023 yılının son meclis toplantısını 5 Aralık Salı günü saat 18.00’de Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. 

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Aralık Ayı Meclis Toplantısında 6 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Aralık Ayı Meclis Toplantısı gündem maddeleri şu şekilde:

Gündemin birinci maddesinde, “2023 yılı Kasım ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde, “2024 yılı Meclis Toplantılarının gün, saat ve yeri ile aylık tatilin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “İlçemiz Akköy Mahallesi 0 Ada 665 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Santrali Tesisi kurulmasına yönelik parsel maliklerince hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun görüşülmesi.”

Gündemin dördüncü maddesinde, “Turgutlu Kent Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarında düzenleme yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği dosyası Belediyemiz Başkanlığınca hazırlatılmış olup, bahse konu plan notu değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde, “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Yönetmeliği ve Danıştay kararları doğrultusunda ortak alan kullanımlarında yapılacak olan düzenleme hususunun görüşülmesi.”

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı gündemin altıncı ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erecek.

Kaynak: anka