Tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda üst sınır, 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda üst sınır, 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de 27 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı, bugün yeni bir Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yayınladı. Buna göre; tüketici hakem heyetleri, daha önceden olduğu gibi bir üyesi tüketici örgütlerinden olmak üzere 5 kişiden oluşacak.

Ünye Limanı dünyaya açıldı! İlk sevkiyat Rusya'ya Ünye Limanı dünyaya açıldı! İlk sevkiyat Rusya'ya

Tüketici hakem heyetlerine başvurular doğrudan ya da e-devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile de yapılabilecek. Bu yönetmelikle birlikte, Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılı için 15 bin 430 lira olarak belirlediği başvuru sınırı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 30 bin lira olarak uygulanacak.