Türk Tabipleri Birliği (TTB), ilaç yokluğuyla ilgili “Sağlık hizmeti kamusal bir hizmet olup ilaçların temini ve hastalara ulaştırılması kamu otoritesinin görevidir. Kamusal kaynakları özel sermayeye daha fazla sunan bir anlayışla ilaç krizi aşılamaz. Krizin nihai çözümü; koruyucu sağlığın ve niteliğin öncelendiği bir sağlık sisteminde kamusal olarak ilaçların üretimindedir” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), ilaç yokluğuyla ilgili “Sağlık hizmeti kamusal bir hizmet olup ilaçların temini ve hastalara ulaştırılması kamu otoritesinin görevidir. Kamusal kaynakları özel sermayeye daha fazla sunan bir anlayışla ilaç krizi aşılamaz. Krizin nihai çözümü; koruyucu sağlığın ve niteliğin öncelendiği bir sağlık sisteminde kamusal olarak ilaçların üretimindedir” açıklamasını yaptı.

TTB, bugün yaptığı yazılı açıklamada ilaç sıkıntısına dikkat çekti. TTB’nin açıklaması şöyle:

“SGK, İLACIN HALKA, HASTALARA ULAŞMASI KAPSAMINDA KURALLARI BELİRLEYEN TEKELE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR”

“Ülkemizde 2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) sacayaklarından biri olarak Sosyal Güvenlik Reformu adı altında başlatılan çalışmayla Mayıs 2006’da kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı çatıları altında yapılan tüm sosyal güvenlik hizmetlerini tek elde toplamıştır. Bu durum, sağlık hizmetinin sunumunda tüm basamak ve işleyişlerde olduğu gibi ilaç politikasına da yansımıştır. Böylece SGK, ilaç temininde tek alıcı olmuştur; sürecin sonunda SGK, ilacın halka, hastalara ulaşması kapsamında kuralları belirleyen tekele dönüştürülmüştür.

“HASTALAR HEKİMLERE ULAŞAMADIĞI GİBİ, OLDUKÇA FAZLA İLAÇ KULLANMAK ZORUNDA KALMIŞTIR”

Yıllar içinde SDP ile uygulanan sağlık politikalarıyla birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda geçilen Aile Hekimliği Sistemi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin özünden uzaklaşarak tedavi edici sağlık hizmetleri merkezli bir sisteme evrilmiştir. İkinci ve üçüncü basamaklarda da her zaman dile getirdiğimiz piyasacı sağlık politikalarının sonucunda 5-10 dakikalık muayene hakkı tanınan hastalar iyileşememiş, hastalar hekimlere ulaşamadığı gibi, oldukça fazla ilaç kullanmak zorunda kalmıştır.

“HASTALAR, HER GEÇEN GÜN ARTAN İLAÇ FARK ÜCRETLERİ NEDENİYLE İLAÇLARINI ALAMAMAKTA VEYA REÇETEDEKİ İLAÇLARIN BİR KISMINI ALABİLMEKTEDİR”

SDP ve diğer neoliberal politikalarla sağlık sistemi tahrip edilen Türkiye’de artık ilaca ulaşmak ve ilaç almak oldukça zordur; hastalar ilaç pahalılığı ve ilaç yokluğu arasında sıkışmıştır. Daha önce bazı kamu kurumları tarafından (SSK gibi) üretilen çok çeşitli ilaçlar; dönüşüm programı çerçevesinde ulusal ve uluslararası özel şirketlerin çıkarı için heba edilmiştir. İlaç üreten özel şirketler ise ekonomik kriz ve artan kur nedeniyle fiyat artışına gitmekte, SGK tarafından fiyat artışlarının karşılanmaması durumunda gerektiğinde piyasaya ilaç sunmamakta veya artışlar hastalar tarafından cepten karşılanmaktadır. Daha önce raporlu ilaç kullanan hastalardan alınmayan ilaç ücretleri, son yıllarda fark ücreti adı altında ciddi miktarlara ulaşmıştır. Hastalar, her geçen gün artan ilaç fark ücretleri nedeniyle ilaçlarını alamamakta veya reçetedeki ilaçların bir kısmını alabilmektedir. Ayrıca genel sağlık sigortası olmayan kişiler, ilaçların hepsini cebinden ödemek zorunda kalmaktadır.

“ÖZELLİKLE SON 20 SENEDE UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALAR NETİCESİNDE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜR”

Kayseri Melikgazi'de ikramiye müjdesi Kayseri Melikgazi'de ikramiye müjdesi

Sağlık Bakanı’nın bir hafta önce bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma ve arkasından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar ve açıklamalar da bize göstermiştir ki yönet(e)meme hali devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunumu beklemez Sayın Bakan; özellikle son 20 senede uygulanan yanlış politikalar neticesinde sağlık sistemi çökmüştür. Sizler, sağlık sisteminde otorite olarak ‘İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, ilaçların eczane raflarına konması elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da… Hastalarımızın içi rahat olsun’ diyemezsiniz! Siz bu sorunların ortaya çıkmaması için gereğini yapmalısınız.

“KRİZİN NİHAİ ÇÖZÜMÜ; KORUYUCU SAĞLIĞIN VE NİTELİĞİN ÖNCELENDİĞİ BİR SAĞLIK SİSTEMİNDE KAMUSAL OLARAK İLAÇLARIN ÜRETİMİNDEDİR”

Sağlık hizmeti kamusal bir hizmet olup ilaçların temini ve hastalara ulaştırılması kamu otoritesinin görevidir. Kamusal kaynakları özel sermayeye daha fazla sunan bir anlayışla ilaç krizi aşılamaz. Krizin nihai çözümü; koruyucu sağlığın ve niteliğin öncelendiği bir sağlık sisteminde kamusal olarak ilaçların üretimindedir.”